TalonEurope

พระราชวังดอจ์ด (Doge’s Palace)

หากอยากมาชมว่า ในอดีต ผู้ปกครองนครเวนิสเขาจะอยู่อาศัยกันอย่างไร ที่พักหรูหราโอ่อ่าแค่ไหน ก็ต้องแวะเข้ามาชมพระราชวังดอจ์ด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสซันมาร์โก นครเวนิส ประเทศอิตาลี

พระราชวังดยุค(Doge Palace) หรือ ปาลาซโซ ดูคาเล(Palazzo Ducale) ในภาษาอิตาเลียน เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐเวนิสในอดีตเลยก็ว่าได้

ในสมัยก่อน พระราชวังแห่งนี้เป็นทั้งที่ประชุมสภา ศาล และเป็นที่พักของผู้นำสูงสุดหรือดยุคของเวนิส ซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1996 พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขยายเนื่องจากถูกไฟไหม้อยู่หลายครั้ง ทำให้ต้องปรับแก้โครงสร้างต่างๆ ภายในพระราชวังเต็มไปด้วยสมบัติยุคโบราณที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะยิ่งใหญ่และหรูหราขนาดไหน แถมใครที่ชอบด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของยุโรป ที่นี่ก็ยังมีอาวุธสมัยโบราณให้ชมกันด้วย

หากจะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ก็มาได้ไม่ยากเพราะอยู่ใกล้กับแลนด์มาร์กสำคัญอย่างจตุรัสซันมาร์โก โดยสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางเท้า ลัดเลาะผ่านแกรนด์ คาแนล อีกทั้งยังนั่งเรือมาได้ด้วย

เวลาที่เปิดให้เข้าชมนั้น จะแบ่งตามเดือนดังนี้ เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. แต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนมีนาคม จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. สำหรับค่าเข้าชม ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ราคาตั๋วเดี่ยวสำหรับการเข้าชมพระราชวังอยู่ที่ 20 ส่วนเด็กก็จะได้รับราคาต่างกันไปตามช่วงอายุ

เวลาเปิดปิด : เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. แต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนมีนาคม จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ราคาตั๋วเดี่ยวสำหรับการเข้าชมพระราชวังอยู่ที่ 20 ส่วนเด็กก็จะได้รับราคาต่างกันไปตามช่วงอายุ
วิธีการเดินทาง : สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางเท้า ลัดเลาะผ่านแกรนด์ คาแนล อีกทั้งยังนั่งเรือมาได้ด้วย

Tags:

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: