TalonEurope

เอสเซ้นส์ ออฟ เยอรมนี 6 วัน 5 คืน

 • Tour Code: xxxx
 • Scenic Rail Packages
 • ช่วงเดินทาง JAN - DEC 2023
 • ระยะเวลา 6 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 4 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์เยอรมัน

สถานที่ท่องเที่ยว

 • แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)
 • โรเมอร์เบิร์ก โอลด์ นิโคลัส (Roemerberg Old Nicholas)
 • โรงละครโอเปร่าเก่า (Old Opera House)
 • บ้านเกิร์ทเฮาส์ (Goethe’s House)
 • เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg)
 • เชฟเฟลเทอเรส (Scheffel Terrace)
 • มิวนิค (munich)
 • ฮอร์ตัส พาลาตินัส (Hortus Palatinus)
 • เชฟเฟลเทอเรส (Scheffel Terrace)

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

ESSENCE OF GERMANY แพ็คเกจเที่ยวเยอรมนีแบบอิสระ
เที่ยวเมือง แฟรงก์เฟิร์ต-มิวนิค 6 Days 5 Nights

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1 แฟรงค์เฟิร์ต

หลังจากที่ท่านเดินทางถึงท่าอากาศยาน แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนีแล้ว
นำท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

ที่พัก ให้ท่าน Check-in เข้าสู่ที่พัก โรงแรมโนโวเทลแฟรงก์เฟิร์ต ซิตี้ (Novotel Frankfurt City) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – City Tour (3 ชั่วโมง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (รวมบริการรถแบบส่วนตัวและมัคคุเทศก์)
เยี่ยมชม วิหารแฟรงค์เฟิร์ต สถานที่แห่งนี้ประดับประดาด้วยอัญมณีและทิวทัศน์ที่งดงามของเมือง ใช้ประกอบพระราชพิธีของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองแฟรงค์ เฟิร์ต และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความสามัคคีของคนในชาติ มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่น อยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ หลังจากนั้นแวะถ่ายรูปที่ โบสถ์โรเมอร์เบิร์ก โอลด์ นิโคลัส (Roemerberg Old Nicholas) , โรงละครโอเปร่าเก่า (Old Opera House) สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2430 ตามสไตล์อิตาลียุคสูง ถูก ทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสร้างขึ้นใหม่และเปิดขึ้นในปีพ.ศ. 2524
และแวะถ่ายภาพ Iron Footbridge เป็นสะพานเหล็กแห่งแรกในยุโรป สร้างขึ้นในปี 2411 ในเวลาเดียวกันยังเป็นที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่าเป็นหนึ่งในสะพานเหล็กที่โรแมนติกที่สุดของเยอรมนี บ้านเกิร์ทเฮาส์ (Goethe’s House) นักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมนี Johann Wolfgang von Goethe บ้านเกิร์ทเฮาส์ซึ่ง Goethe เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1749 และอาศัยอยู่จนกระทั่งปี 1765 และ Main Tower ซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค ของเมืองแฟรงค์เฟิร์น

ช่วงบ่าย ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก ให้ท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมโนโวเทลแฟรงก์เฟิร์ต ซิตี้ (Novotel Frankfurt City) ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่ 3 แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟด้วยตัวท่านเอง โดยสารด้วยรถไฟชั้น 2 ไปยัง เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก อดีตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมนีอีกด้วย

ท่านสามารถเดินเล่นไปตามเขตทางเท้าที่ยาวที่สุดในเยอรมนีได้โดยเดินตรงผ่านเมืองเก่าที่งดงามและชื่นชมอาคารสไตล์บารอค, ชมสะพานเก่าแก่ที่สวยงาม และ Church of the Holy Spirit โบสถ์เก่าแก่หลังคารูปทรงสถาปัตยกรรมสวยงามอันน่าประทับใจ เดินผ่าน ฮอร์ตัส พาลาตินัส (Hortus Palatinus) และเดินไปยังซากปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซากปรักหักพังของปราสาทหินทรายสีแดงในไฮเดลเบิร์กที่งดงามของยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา อ้อมไปยัง เชฟเฟลเทอเรส (Scheffel Terrace) เพื่อชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองและแม่น้ำไรน์

จากนั้นมุ่งหน้าไปยังปราสาท ที่นี่คุณจะได้พบกับถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและเพลิดเพลินกับการชิมไวน์ในห้องเก็บไวน์ในปราสาท หรือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมในลานภายใน

จากนั้นทุกท่านสามารถเดินทางกลับโดยสถานีรถไฟแล้วขึ้นรถไฟชั้น 2 ด้วยตัวคุณเอง ไปยังเมือง มิวนิค และเข้าสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง

ที่พัก เช็คอินที่พัก ด้วยตัวท่านเอง โรงแรมเอ็นเอช คอลเลกชั่น มึนเชน บาวาเรีย (NH COLLECTION MUENCHEN BAVARIA) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่ 4 มิวนิค - City Tour (3 ชั่วโมง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมือง มิวนิค (Munich) (รวมบริการรถแบบส่วนตัวและมัคคุเทศก์)

จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร หลังจากนั้นเยี่ยมชม เรสซิเด้นซ์ แอนด์ โอเปร่า (Residence and Opera) บ้านและโรงละครโอเปร่า ชม โบสถ์เฟรนคิช (Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โบสถ์ เซนต์ไมเคิล (St Michael) เป็นโบสถ์คริสต์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เก็บศพ อาสนวิหาร และสถาปัตยกรรมและ

เยี่ยมชมทาวน์เฮาส์ยุคกลางทั่วไป ชม ฮอฟบราวเฮาส์ (Hofbrauhaus) โรงเบียร์ระดับโลก บรรยากาศคลาสสิคสไตล์เยอรมันแท้ๆที่โด่งดังและอลังการมากที่สุดในเมือง Munich ยังมีตลาดสดที่เก่าแก่อย่าง วิคทัวเลียนมาร์เก็ต (Viktualienmarket) และแน่นอน กล็อกเคนสปีล (Glockenspiel) ที่มีชื่อเสียง เพลิดเพลินกับ ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilian Strasse) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นบนถนนสายนี้ อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก) พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองมิวนิค เป็นหนึ่งในศูนย์รวมงานศิลป์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

ชม บีเอ็มดับเบิลยู เวลท์ (BMW Welt) หรือโลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Group เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของสมัยใหม่ อาคารนี้ตั้งอยู่ใกล้อาคารสำนักงานใหญ่ของ BMW ที่นี่จึงเป็นทั้งโชว์รูม, ศูนย์จำหน่าย BMW, ร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกของ BMW

ช่วงบ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก ให้ท่านกลับสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง โรงแรมเอ็นเอช คอลเลกชั่น มึนเชน บาวาเรีย (NH COLLECTION MUENCHEN BAVARIA) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ 5 มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับ เมืองมิวนิค ท่านสามารถเลือกที่จะไปเที่ยวและเยี่ยมชม ปราสาทนอยชวาไตน์ (Neuschwanstein) ใน เมืองฟุสเซน (Fussen) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ที่งดงาม (ค่าเข้าชมไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)

ที่พัก โรงแรมเอ็นเอช คอลเลกชั่น มึนเชน บาวาเรีย (NH COLLECTION MUENCHEN BAVARIA) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

*****************************************************

วันที่ 6 มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านเช็คเอ้าท์ เตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก ไปยัง สนามบินมิวนิค

อัตราค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งสนามบินและสถานีรถไฟแบบส่วนตัว (wagon)
 • ตั๋วรถไฟชั้น 2 จากแฟรงค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก
 • ตั๋วรถไฟชั้น 2 ไฮเดลเบิร์ก-มิวนิก
 • บริการรถรับส่งแบบส่วนตัวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ (Car 2 ที่นั่ง, Wagon คาร์ 3-4 ที่นั่ง)
 • ที่พักโรงแรม 5 คืนพร้อมอาหารเช้า
 • มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษสำหรับทัวร์ตามที่ระบุไว้ในรายการ แฟรงค์เฟิร์ต: 3 ชั่วโมง, มิวนิค: 3 ชั่วโมง
 • ประกันภัยการเดินทางขั้นพื้นฐาน

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • พนักงานยกกระเป๋าสัมภาระที่สนามบิน สถานีรถไฟและโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ณ สนามบินและสถานีรถไฟ (ขาเข้าและขาออก)
 • บริการรับ-ส่ง ระหว่างสถานีไฮเดลเบิร์ก (ขาเข้าและขาออก)
 • ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ไม่รวมทิปไกด์และทิปคนขับรถ
 • ตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

No similar listings were found

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: