TalonEurope

สวิส อินเทอร์ลาเคน เจนีวา โลวซานน์ เบิร์น 7 วัน 6 คืน

 • Tour Code: CH010
 • Private & Join-In Tours
 • ระยะเวลา 7 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 9 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองซูริค
 • เมืองอินเทอร์ลาเคน
 • ถนนโฮอีเวก
 • กรินเดลวัลด์
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • หอดูดาวสฟิงคส์
 • ธารน้ำแข็งอาเล็กซ์
 • เมืองลูเซิร์น
 • อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น
 • สะพานชาเปล
 • หมู่บ้านอันเดอร์มัท
 • ชมทิวทัศน์รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส
 • เมืองเซอร์แมท
 • แมทเทอร์ฮอร์อน กลาเซียร์ พาราไดซ์
 • เมืองมองเทรอซ์
 • ปราสาทชิลยอง
 • เมืองเจนีวา
 • น้ำพุเจ็ทโด
 • สวนชาร์แดงอองเกล
 • เมืองโลซานน์
 • สวนสาธารณะเดอน็องตู
 • ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
 • เมืองเบิร์น
 • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ซิทกล็อต
 • ทะเลสาบซูริค
 • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

 

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติในดินแดนเหนือจินตนาการ ชมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกมากมายจากหลากหลายเมือง ตื่นตากับความงดงามสองข้างทางระหว่างเดินทางบนรถไฟสายโรแมนติก พิชิตยอดเขาสูงเสียดฟ้าพร้อมเก็บภาพความประทับใจกับทิวทัศน์หลักล้าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก           สนามบินนานาชาติซูริค – เมืองซูริค

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติซูริค (Zurich International Airport) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณของแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) โดยเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์และทวีปยุโรป ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างในอดีตจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลากหลายรูปแบบให้ได้เยี่ยมชมทั่วทั้งเมือง

ค่ำ                อิสระท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Novotel Zurich Airport Messe หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 1)

********************************************************************

วันที่สอง       เมืองอินเทอร์ลาเคน –  ถนนโฮอีเวก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken)

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            อิสระท่านในการช้อปปิ้งและเที่ยวชมรอบ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองทางผ่านเพื่อเดินทางเข้าสู่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) และฮาร์เดอร์คุล์ม (Harder Kulm) ด้วยความงดงามทางธรรมชาติและอยู่ใกล้กับเทือกเขาสวิสแอลป์ (Swiss Alps) ทำให้เมืองอินเทอร์ลาเคนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นเมืองอินเทอร์ลาเคนแห่งนี้ยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามที่ควรค่าแก่การเก็บภาพประทับใจไว้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวของภูเขาจุงเฟราที่โดดเด่น

สำหรับแหล่งชอปปิงแนะนำในเมืองอินเทอร์ลาเคนอย่าง ถนนโฮอีเวก (Hoheweg) ย่านการค้าที่รวบรวมนาฬิกาจากแบรนด์ทั่วสวิตเซอร์แลนด์มาจำหน่ายให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีสินค้ามากมายจากแบรนด์ชั้นนำให้เลือกสรร

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Metropole, Interlaken หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 2)

********************************************************************

วันที่สาม        กรินเดลวัลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – หอดูดาวสฟิงคส์ – ธารน้ำแข็งอาเล็กซ์ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น – สะพานชาเปล

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองขนาดเล็กที่อยู่บนเทือกเขาเบิร์นแอลป์ (Bernese Alps) ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาและบรรยากาศธรรมชาติอันแสนร่มเย็น อีกทั้งยังตั้งอยู่บริเวณทางผ่านสำหรับขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา ทำให้เมืองกรินเดลวัลด์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งเมืองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “ประตูสู่ภูมิภาคจุงเฟรา” อีกด้วย

นำท่าน นั่งรถไฟและกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่จุดสู่สูงสุดแห่งยุโรป (Top of Europe) อย่าง ยอดเขาจุงเฟราหรือจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) ยอดเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ (Alps) ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตร ทำให้ยอดเขาจุงเฟราแห่งนี้กลายเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ.2007 ยอดเขาจุงเฟรายังได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อท่านขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเยี่ยมชม หอดูดาวสฟิงคส์ (Sphinx Observation) หอดูดาวที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป เมื่อขึ้นไปสู่จุดชมวิวของหอดูดาวแล้ว ท่านจะเห็นความสวยงามทางธรรมชาติของยอดเขาอย่างยอดเขาไอเกอร์ (Eiger) และยอดเขามองซ์ (Monch) ที่สูงเด่นตระการตาท่ามกลางท้องฟ้าและก้อนเมฆ

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ ธารน้ำแข็งอาเล็กซ์ (Aletsch Glacier) ธารน้ำแข็งธรรมชาติที่มีความยาวของระยะทางมากถึง 23 กิโลเมตร ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่มีระยะทางยาวและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์อีกด้วย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนยอดเขา

บ่าย            นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวมากมายต่างแวะเวียนมาไม่ขาดสาย โดยเมืองลูเซิร์นแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าผ่านสถาปัตยกรรมโบราณจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่

นำท่านเยี่ยมชม อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสาวรีย์แกะสลักขนาดใหญ่บนผาหินที่ตั้งอยู่ในเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างโดยรัฐบาลจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบให้แก่สวิตเซอร์แลนด์แทนคำขอบคุณในความกล้าหาญของทหารชาวสวิส โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกแกะสลักเป็นภาพของสิงโตที่บาดเจ็บสาหัสจากอาวุธ เปรียบเสมือนเหล่าทหารกล้าที่ยอมเสียสละชีพเพื่อสงคราม

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้กลางน้ำที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 และได้มีการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของลูเซิร์นผ่านงานจิตรกรรมบนคานสะพาน ไม่เพียงเท่านั้นสะพานชาเปลยังเป็นแลนด์มาร์คและสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IBIS Style Luzern City หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 3)

********************************************************************

วันที่สี่           หมู่บ้านอันเดอร์มัท – ชมทิวทัศน์รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส – เมืองเซอร์แมท

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านอันเดอร์มัท (Andermatt) หมู่บ้านเงียบสงบใจกลางหุบเขายัวร์เซอเริน (Urseren) ที่ยังคงอาคารบ้านเรือนดั้งเดิมให้ได้ยลโฉม ซึ่งหมู่บ้านอันเดอร์มัทนับว่าเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสงบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสงบร่มรื่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านชมทิวทัศน์สวยเหนือจินตนาการบนรถไฟสายโรแมนติกอย่าง กลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (Glacier Express) ที่จะนำท่านเดินทางผ่านธรรมชาติอันงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาสูง ผืนหญ้า ลำธาร และอีกมากมายที่จะให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความร่มรื่นราวกับได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตลอดเส้นทางจนถึง เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองปลอดมลพิษที่อยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวในฐานะเมืองสกีรีสอร์ต และแหล่งกิจกรรมปีนเขาของประเทศ โดยมีจุดเด่นของเมืองอย่างยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดสูงแหลมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองในปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองเซอร์แมทยังเต็มไปด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นมนตร์เสน่ห์ที่เกิดจากอาคารไม้ผสมผสานกับถนน

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Derby Zermatt หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 4)

********************************************************************

วันที่ห้า          แมทเทอร์ฮอร์อน กลาเซียร์ พาราไดซ์ – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เมืองเจนีวา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) สถานีเคเบิลคาร์ที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป บนความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งอยู่บริเวณยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากมุมนี้จะเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาที่มีลักษณะคล้ายกับพีระมิดโค้งลง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ช็อกโกแลตแบรนด์ดังอีกด้วย

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติจากไร่ไวน์และเทือกเขาแอลป์ (Alps) นอกจากความงดงามเหล่านี้แล้ว เมืองมองเทรอซ์ยังมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ความสวยไม่แพ้กันให้ได้เยี่ยมชมกันอย่างเพลิดเพลิน

นำท่านเยี่ยมชม ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) ปราสาทศิลปะกอธิกโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงยุคกลาง หรือช่วงศตวรรษที่ 13 บริเวณริมทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ในอดีตนั้นปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงใช้เพื่อควบคุมการเดินทางของผู้สัญจร ในปัจจุบันปราสาทชิลยองนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองมองเทรอซ์ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม

นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองริมทะเลสาบขนาดใหญ่อย่าง ทะเลสาบเจนีวา (Geneva) ทำให้เมืองเจนีวามีความโดดเด่นและสวยงามอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) จากการเป็นสถานที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญจำนวนมาก

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Ramada Encore by Wyndham Geneva หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 5)

********************************************************************

วันที่หก         น้ำพุเจ็ทโด – สวนชาร์แดงอองเกล – เมืองโลซานน์ – สวนสาธารณะเดอน็องตู – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – เมืองเบิร์น – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ซิทกล็อต –  เมืองซูริค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม น้ำพุแฌโดหรือน้ำพุเจ็ทโด (Jet d' Eau) สัญลักษณ์แห่งเมืองเจนีวาที่มีความสูงมากถึง 390 ฟุต ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา ซึ่งสามารถปล่อยน้ำได้สูงเฉียดฟ้าด้วยความจุมากถึง 500 ลิตรต่อวินาที

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ สวนชาร์แดงอองเกล (Jardin Anglais) สวนสาธารณะที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้ประดับแบบอังกฤษตลอดพื้นที่กว่า 24,000 ตารางเมตร ห้ามพลาดกับแลนด์มาร์คสำคัญอย่าง “นาฬิกาดอกไม้แห่งเจนีวา (Horloge Fleurie)” นาฬิกายักษ์ที่สร้างจากดอกไม้นานาพรรณกว่า 6,000 ชนิด

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองทิวทัศน์สวยงามที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบอันกว้างใหญ่ มีบรรยากาศอันเงียบสงบ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนต่างมากันที่เมืองโลวซานน์แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้เมืองโลวซานน์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมายที่ควรค่าแก่การแวะท่องเที่ยว

นำท่านเยี่ยมชม สวนสาธารณะเดอน็องตู (Le Denantou Park) สวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ที่สร้างขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9 และครบรอบความสัมพันธ์อันดี 75 ปี ระหว่างประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเบิร์น (Berne) เมืองหลวงและเมืองมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมืองเบิร์นนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1191 ซึ่งยังคงอนุรักษ์ความงามของอาคารภายในเมืองไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เมืองเบิร์นแห่งนี้มีงดงามไม่แพ้ใครในโลก จนได้รับความสนใจและกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวตลอดมา

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ซิทกล็อต (Zytglogge Clock Tower) หอนาฬิกาโบราณขนาดใหญ่ใจกลางย่านเมืองเบิร์นเก่า ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญประจำเมือง ด้วยความพิเศษของหอนาฬิกาแห่งนี้อย่างการบอกเวลาตามหลักดาราศาสตร์ในรูปแบบของดวงดาว

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณของแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) โดยเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์และทวีปยุโรป ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างในอดีตจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลากหลายรูปแบบให้ได้เยี่ยมชมทั่วทั้งเมือง

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก   นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Novotel Zurich Airport Messe หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 6)

********************************************************************

วันที่เจ็ด        ทะเลสาบซูริค – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – สนามบินนานาชาติซูริค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมความงดงามของ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ทะเลสาบใจกลางเมืองที่มีระยะทางมากถึง 29 กิโลเมตร หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมพากันมาแวะเวียนและทำกิจกรรมกันอย่างไม่ขาดสาย ด้วยความสวยงามรอบด้านที่มีทั้งสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติรายล้อม ทำให้เหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนสบาย ๆ เป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 นับว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดของเมืองซูริค สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานรูปแบบบาโรก (Baroque) และกอธิค (Gothic) โดยจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือหน้าปัดนาฬิกาขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่มากถึง 8.7 เมตร

กลางวัน         อิสระท่านในการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซูริค (Zurich International Airport) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

คณะเดินทางออกสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) ประเทศไทย

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: