TalonEurope

แอดเวนเจอร์ อิน เดนมาร์ก แอนด์ สวีเดน 6 วัน 5 คืน

 • Tour Code: xxxx
 • Scenic Rail Packages
 • ช่วงเดินทาง JAN - DEC 2023
 • ระยะเวลา 6 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 4 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์ยุโรปหลายประเทศ
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen)
 • เมืองฮิลเลอรอด (Hillerod)
 • พระราชวังเฟรเดอริกส์บอร์ก (Frederiksborg Palace)
 • ทิโวลี การ์เดน (Tivoli Garden)
 • จัตุรัสคอนส์ นีโทร์ว (Kongens Nytorv Square)
 • ทาวน์ ฮอลล์ (Town Hall Square)
 • พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace)
 • แลนเจอลีนี (Langelinie)
 • สตอกโฮล์ม (Stockholm)
 • แกมลา สแตน (Gamla Stan)
 • มหาวิหารแห่งสตอกโฮล์มและพระมหาราชวัง (The Great Cathedral of Stockholm, and The Royal Palace)
 • ศาลาว่าการแห่งกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm City Hall)

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

ADVENTURE IN DENMARK AND SWEDEN แพคเกจเที่ยวเดนมาร์ก - สวีเดนแบบส่วนตัว 6 Days 5 Nights

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก โคเปนเฮเกน (Copenhagen)

เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ให้ท่านเดินทางต่อด้วยรถยนต์ส่วนตัวที่พร้อมให้บริการรับ – ส่ง ท่านไปเข้าสู่ที่พักภายในเมือง

เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของยุโรป อีกทั้งเมืองหลวงแห่งนี้ยังเป็นเมืองติดชายทะเลด้วยเช่นกัน ซึ่งเมืองโคเปนเฮเกนตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ทำให้โดยรอบของเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยน้ำทะเลทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในย่านการท่องเที่ยวสำคัญ และเป็นเมืองมีมนตร์เสน่ห์น่าหลงใหลราวกับเทพนิยายอีกด้วย

ที่พัก ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Scandic Copenhagen หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) – ฮิลเลอรอด (Hillerod) – โคเปนเฮเกน (Copenhagen)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองฮิลเลอรอด (Hillerod) เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอารยธรรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศเดนมาร์ก โดยรถยนต์ส่วนตัวสำหรับคณะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เมืองฮิลเลอรอด (Hillerod) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของนอธ ซีแลนด์ (North Zealand) ในประเทศเดนมาร์ก นับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่รวบรอารยธรรมในยุคเรเนซองค์ (Renaissance) ที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง

นำท่านเข้าชมไฮไลท์ของเมืองอย่าง พระราชวังเฟรเดอริกส์บอร์ก (Frederiksborg Palace) พระราชวังที่สร้างตามการออกแบบของสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองค์ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1560 โดยพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 เพื่อใช้สำหรับเป็นที่พำนักเพื่อการล่าสัตว์ ก่อนจะถูกเพิ่มเติมให้กลายเป็นพระราชวังสำหรับใช้เป็นพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน นอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้ว พระราชวังแห่งนี้ยังตั้งอยู่ที่ใจกลางของทะเลสาบอีกด้วย ซึ่งทำพระราชวังเฟรเดอริกส์บอร์กมีงดงามและพิเศษมากกว่าพระราชวังแห่งอื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยระหว่างทางท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ที่มีความงามเฉพาะตัวของชนบทแห่งเดนมาร์ก ที่ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่แสนสบายตาให้ท่านได้ชม

เมื่อเดินทางถึงที่เมือง โคเปนฮาเกน (Copenhagen) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในเมืองเทพนิยายแห่งนี้ อาทิ ทิโวลี การ์เดน (Tivoli Garden) จัตุรัสคอนส์ นีโทร์ว (Kongens Nytorv Square) ทาวน์ ฮอลล์ (Town Hall Square) พระราชวัง คริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) (ค่าบริการไม่รวมค่าเข้าชม Christiansborg Slot: Royal Representation Rooms)

และสถานที่ไฮไลท์สำคัญประจำเมืองอย่าง แลนเจอลีนี (Langelinie) จุดท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าหลงใหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปปั้นเงือกน้อย เดอะ ลิตเติล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ที่นั่งรอเจ้าชายอยู่บนโขดหิน ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันจากผู้แต่งชื่อดังอย่าง ฮันส์คริสเตียน – แอนเดอร์สัน ทั้งหมดนี้ท่านจะได้ใช้เวลาในการเยี่ยมชมความสวยงามและได้เก็บภาพความประทับใจ

ที่พัก ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Scandic Copenhagen หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม โคเปนเฮเกน (Copenhagen)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวในเมืองโคเปนเฮเกนตามต้องการ ในวันนี้จะไม่มีบริการรถและไกด์ท้องถิ่น

หรือเลือกซื้อ Optional Excursion อาทิ (ค่าบริการไม่รวม Optional Excursion)

 • ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) ปราสาทสถาปัตยกรรมแบบดัตช์เรเนซองค์ที่ก่อตั้งในช่วงปี ค.ศ. 1624 โดยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 แห่งราชวงศ์เดนมาร์กเพื่อใช้เป็นที่พำนักในช่วงฤดูร้อน ด้วยความสวยงามทางด้านการออกแบบและการตกแต่งภายในที่แสนหรูหรา ที่สร้างความรู้สึกราวกับกำลังอยู่ในปราสาทในดินแดนเทพนิยายแล้ว ปราสาทโรเซนบอร์กแห่งนี้ยังเป็นสถานที่เก็บเครื่องเพชร มงกุฎ รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้นำมาจัดแสดงในบริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดงของปราสาทอีกด้วย

ที่พัก ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Scandic Copenhagen หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่ โคเปนเฮเกน (Copenhagen) – สตอกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก และเดินทางไปยัง สถานีรถไฟโคเปนเฮเกน โดยรถยนต์ส่วนตัวสำหรับคณะ เพื่อออกเดินทางสู่เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยรถไฟในที่นั่งชั้น 2 ด้วยระยะทาง 650 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่ดีที่สุดในการเดินทางจากประเทศเดนมาร์กไปยังประเทศสวีเดน

เมื่อถึงที่สถานีรถไฟเมืองสตอกโฮล์มแล้ว คนขับรถจะรอรับท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

เมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ล้อมรอบด้วยทะเลบอลติก (Baltic) และทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) กรุงสตอกโฮล์มแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12 ที่ในปัจจุบันยังคงบรรยากาศความดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างด้วยศิลปะสวีเดน ส่งผลให้กรุงสตอกโฮล์มแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water)” หรือราชินีแห่งทะเลบอลติกอีกด้วย

ที่พัก ให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Clarion Stockholm หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า สตอกโฮล์ม (Stockholm)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางชมบรรยากาศที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเมืองสตอกโฮล์มตลอดครึ่งวัน จาก ฟยัลกาทัน (Fjallgatan) คุณจะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบของเมืองสตอกโฮล์มที่มีเกาะจำนวนมากเรียงรายมากกว่า 14 เกาะ โดยสถานที่แรกในการเดินทางของวันนี้ คือ แกมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป และยังเป็นเมืองแลนด์มาร์กของประเทศสวีเดนอีกด้วย โดยเมืองแกมลา สแตน (Gamla Stan) แห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ด้วยการออกแบบของอาคารและที่อยู่อาศัยด้วยสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของสวีเดน ทำให้เมื่อได้เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่รอบเมืองแล้ว จะให้ความรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในเมืองสวรรค์ที่แต่งแต้มด้วยสีสันอันสดใสของอาคารทั้งหลาย

มหาวิหารแห่งสตอกโฮล์มและพระมหาราชวัง (The Great Cathedral of Stockholm, and The Royal Palace) มหาวิหารแห่งสตอกโฮล์มเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1279 หรือมากกว่า 700 ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญของประเทศสวีเดน โดยภายในมหาวิหารแห่งนี้มีการจัดแสดงสำเนาภาพเขียน Verdersolstavlan ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมที่แสนสวยงามจากนักศิลป์อย่าง Jacob Heinrich Elnfas ในส่วนของพระมหาราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาก ๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 ไม่เพียงแค่ความสวยงามของบรรยากาศภายนอกเท่านั้นที่สวยงามแล้ว ด้านในของพระมหาราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงงานประติมากรรม และเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่พระราชวังใน ค.ศ. 1697

นำท่านเที่ยวชม ศาลาว่าการแห่งกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm City Hall) สถานที่ทำงานของข้าราชและนักการเมืองประจำสตอกโฮล์ม และในขณะเดียวกันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดแสดงวัตถุโบราณและงานศิลปะสำคัญ โดยศาลาว่าการแห่งกรุงสตอกโฮล์มแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลทุกวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ด้วยความสวยงามและความสำคัญของศาลาว่าการแห่งนี้ ทำให้ศาลาว่าการแห่งกรุงสตอก โฮล์มกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ควรค่าแก่การมาเก็บภาพประทับใจ (ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเข้าชม)

อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวในเมืองสตอกโฮล์มตามต้องการ (ไม่มีไกด์ท้องถิ่นและรถยนต์บริการ)

หรือเลือกซื้อ Optional Excursion อาทิ (ค่าบริการไม่รวม Optional Excursion)

 • วาซา มิวเซียม สตอกโฮล์ม (Vasa Museum Stockholm) ตั้งอยู่ในย่านเยอร์การ์เดน (Djurgarden) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงซากเรือรบที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สวีเดนที่เกิดการอับปาง และจมอยู่ใต้น้ำนานกว่า 333 ปี ซึ่งหลังจากการกู้เรือได้สำเร็จจึงได้นำเรือวาซาลำนี้มาจัดแสดง พร้อมด้วยประวัติ เรื่องราว รวมถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่มีการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการมากถึง 11 โซนให้ได้เยี่ยมชม

ที่พัก ให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Clarion Stockholm หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

*****************************************************

วันที่หก สตอกโฮล์ม (Stockholm)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก และเดินทางสู่ สนามบินเมืองสตอกโฮลม์ โดยรถยนต์ส่วนตัวสำหรับคณะ

บริการเสริม

 • ผู้ช่วยในการเดินทาง ณ สนามบินโคเปนเฮเกน
 • ผู้ช่วยในการเดินทาง ณ สถานีรถไฟโคเปนเฮเกน
 • ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษครึ่งวัน ณ โคเปนเฮเกน (3 ชั่วโมง)
 • ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษเต็มวัน ณ โคเปนเฮเกน (7 ชั่วโมง)
 • รถยนต์บริการภายในเมืองโคเปนเฮเกน (3 ชั่วโมง)
 • รถนยนต์ประเภท Wagon บริการภายในเมืองโคเปนเฮเกน (3 ชั่วโมง)
 • รถยนต์บริการภายในเมืองโคเปนเฮเกน (7 ชั่วโมง)
 • รถนยนต์ประเภท Wagon บริการภายในเมืองโคเปนเฮเกน (7 ชั่วโมง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม ณ คริสเตียนส์บอร์ก สลอท: รอยัล เรพรีเซนเทชัน รูมส์ (Christiansborg Slot: Royal Representation Rooms)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม ณ ปราสาท โรเซนเบิร์ก (Rosenberg Castle)
 • ผู้ช่วยในการเดินทาง ณ สนามบินสตอกโฮล์ม
 • ผู้ช่วยในการเดินทาง ณ สถานีรถไฟสตอกโฮล์ม
 • ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษครึ่งวัน ณ สตอกโฮล์ม (3 ชั่วโมง)
 • ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษเต็มวัน ณ สตอกโฮล์ม (7 ชั่วโมง)
 • บริการรถยนต์บริการภายในเมืองสตอกโฮล์มครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)
 • บริการรถนยนต์ประเภท Wagon บริการภายในเมืองสตอกโฮล์มครึ่งวัน (3 ชั่วโมง)
 • บริการรถยนต์ / รถยนต์ประเภท Wagon บริการภายในเมืองสตอกโฮล์มเต็มวัน (7 ชั่วโมง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม ณ ศาลาว่าการแห่งกรุงสตอกโฮล์ม (Stadshuset) (จำเป็นต้องใช้บริการไกด์ท้องถิ่น)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม ณ พิพิธภัณฑ์วาซา มิวเซียม สตอกโฮล์ม (Vasa Museum Stockholm)

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า:
  • Copenhagen 3 Nights
  • Stockholm 2 Nights
 • ยานพาหนะรับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน โดยรถส่วนตัวสำหรับคณะ
 • ยานพาหนะ ที่ใช้ในการเดินทางแบบส่วนตัวสำหรับคณะ เส้นทางตามรายการระบุ
 • ไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรมระบุ บรรยายภาษาอังกฤษ
  • Copenhagen 8 ชั่วโมง
  • Bergen 3 ชั่วโมง
 • ค่าบริการเข้าชม: เฟรเดอริกส์บอร์ก สลอท ฮิลเลอรอด (Frederiksborg Slot Hillerod)
 • ตั๋วที่นั่งรถไฟชั้น 2: โคเปนเฮเกน – สตอกโฮล์ม (Copenhagen to Stockholm)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางขั้นพื้นฐาน

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน สถานีขนส่ง และโรงแรม
 • ค่าบริการเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือที่สนามบินและสถานี (ขาเข้าและขาออก)
 • ค่าอาหาร มื้อกลางวันและมื้อค่ำ
 • ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับ
 • ตั๋วเครื่องบินต่างๆ
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: