TalonEurope

เบส ออฟ อิมพีเรียล เวียนนา แอนด์ ปราก 7 วัน 6 คืน

 • Tour Code: xxxx
 • Scenic Rail Packages
 • ช่วงเดินทาง JAN - DEC 2023
 • ระยะเวลา 7 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 4 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์ยุโรปตะวันออก
 • ทัวร์ยุโรปหลายประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองเวียนนา (Vienna)
 • ถนนวงแหวนเวียนนา (Ringstrasse)
 • โรงละครโอเปร่า (Vienna Operahouse)
 • พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์และประวัติศาสตร์แห่งชาติ (Kunsthistorisches Museum Wien)
 • อาคารรัฐสภา (Austrian Parliament)
 • พระราชวังฮอฟบวร์ก
 • พระราชวังเบลเวเดียร์ (Belvedere Palace)
 • เมืองปราก (Prague)
 • มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)
 • โบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George’s Church)
 • นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

BEST OF IMPERIAL VIENNA & PRAGUE แพ็คเกจเที่ยวเวียนนา-ปรากแบบส่วนตัว
7 Days 6 Nights

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก Vienna

จุดเริ่มต้นของเราในทริปนี้จะเริ่มจากออสเตรียเมื่อท่านลงสู่ สนามบิน คนขับรถจะรอรับท่าน ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า นำท่านไปยังโรงแรมที่พัก (แบบส่วนตัว) ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ

ที่พัก เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Novum Prinz Eugen หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง เมือง Vienna – พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ในช่วงเช้าของวันนี้นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) จะมีไกด์ส่วนตัวพาท่านชมเมืองขณะที่ขับรถไปรอบๆท่านจะเห็น ถนนวงแหวนเวียนนา (Ringstrasse) เป็นถนนที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเวียนนา และจะผ่าน โรงละครโอเปร่า (Vienna Operahouse) โรงละครที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์และประวัติศาสตร์แห่งชาติ (Kunsthistorisches Museum Wien) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโดมใหญ่เป็นสัญลักษณ์เด่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บสะสมงานศิลปะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาคารรัฐสภา (Austrian Parliament) โรงละครแห่งชาติ (Burgtheatre) ศาลาว่าการ และมหาวิทยาลัย

แวะถ่ายรูปที่ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) อดีตเป็นที่พักฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก และเป็น อนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ (ค่าเข้าชมไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)

บ่าย ให้เวลาท่านตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม Novum Prinz Eugen หรือเทียบเท่า ระดับ4ดาว (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม Vienna

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าวันนี้อิสระให้ท่านได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ McArthur Glen Designer Outlet ใน Parndorf ย่านนี้มีตั้งแต่สินค้ากระแสหลักไปจนถึงสินค้าหรูหรานอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ และร้านอาหารรสเลิศมากมาย ให้ท่านแวะพักและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนรักการช้อปปิ้งต้องไม่พลาด เพราะเป็นร้านขายของดีไซเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง หรือท่านสามารถเลือกเข้าชม

 • พระราชวังฮอฟบวร์ก Imperial Apartments at the Hofburg Palace เป็นห้องประทับของจักรพรรดิแห่งเวียนนาที่พระราชวังฮอฟบวร์ก ซึ่งเป็นที่ประทับและสถานที่ทำงานของราชวงศ์จนกระทั่งสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ในปี 1918 ท่านสามารถสำรวจห้องส่วนตัวและห้องทางการของจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟและจักรพรรดินีเอลิซาเบธได้ในห้องประทับของจักรพรรดิ
 • พระราชวังเบลเวเดียร์ Belvedere Palace เป็นที่ประทับของ Prince Eugene of Savoy (พระราชวังฤดูร้อน) ผู้ซึ่งเป็นกำลังหลักในการวางแผนนำกองทัพรบและได้รับชัยชนะจากการรุกรานของชาวเติร์ก พระราชวังเบลเวเดียร์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ออกแบบในสไตล์ Baroque ตัวพระราชวังตั้งอยู่บนทางลาดเชิงเขา รอบอาคารประดับด้วยรูปปั้นสฟิงค์ที่มีหน้าเป็นผู้หญิง งานศิลปะทางจิตรกรรมฝาผนังและเพดานภายในอาคารแห่งนี้ เป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง (ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ)

ที่พัก นำท่านกลับสู่ที่พักเทียบเท่า ณ โรงแรม Novum Prinz Eugen ระดับ4ดาว (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่ Vienna – Prague

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่าน Check-Out ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองปราก (Prague) โดยรถไฟ (ค่าตั๋วรถไฟรวมอยู่ในค่าบริการ)
เมื่อถึงเมืองปรากแล้ว นำท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

ที่พัก โรงแรม NH City Prague ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า Prague - half-day sightseeing tour

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ พาท่านชมไฮไลท์ของกรุงปราก ทัวร์ชมเมือง แบบส่วนตัวครึ่งวัน โดยเราจะผ่าน ปราสาทปราก (Prague Castle complex) เป็นหมู่ปราสาทในปราก ประเทศเช็กเกีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในปัจจุบันเป็นที่พำนักทางการของประธานาธิบดีเช็กเกีย ในอดีตเคยเป็นวังประจำกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย, จักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และประธานาธิบดีเช็กโกสโลวาเกีย จากจุดนี้ยังสามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งอื่นได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)พระราชวังเก่าปราก the (Old Royal Palace) , โบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George’s Church)และถนนทองคำ (Golden Lane) ได้อีกด้วย

สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่15 สองข้างทางมีรูปปั้นทางศาสนา

จากนั้นขับรถมุ่งหน้าสู่เมืองเก่าเพื่อชม นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ฮไลท์เด็ดที่สำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมากว่า 600 ปี สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1410

บ่าย ให้เวลาท่านตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม NH City Prague ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

*****************************************************
วันที่หก Prague

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้อิสระให้ท่านเลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยไม่มีไกด์และรถบริการ ท่านสามารถเลือกซื้อOptional Excursion เพิ่มเติม ได้ดังนี้  (ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)

 • เช่ารถเต็มวัน ในปรากภายในเมือง (8 ชั่วโมง)
 • เช่ารถเต็มวัน ในปรากภายในเขตเมือง (8 ชั่วโมง)
 • English Speaking Guide เต็มวัน (8 ชั่วโมง)

ที่พัก โรงแรม NH City Prague ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6)

*****************************************************

วันที่เจ็ด Prague

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านเช็คเอ้าท์ เตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก

พบพนักงานขับรถ ณ ล็อบบี้ของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน (แบบส่วนตัว)

บริการเสริม

 • ค่าเข้าชม : Hofburg Apartments พร้อมเครื่องบรรยายออดิโอไกด์เวียนนา
 • ค่าเข้าชม : พระราชวังเชินบรุนน์ เวียนนา - ทัวร์ไฮไลท์ (ต้องรวมไกด์ท้องถิ่น)
 • ค่าเข้าชม: พระราชวังเชินบรุนน์ เวียนนา – Grand Tour พร้อมเครื่องบรรยายออดิโอไกด์
 • ค่าเข้าชม: Schloss Belvedere เวียนนา
 • เจ้าหน้าที่อำนวยวามสะดวก ณ สนามบินปราก และสถานีรถไฟ
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษแบบเต็มวันในปราก (8 ชั่วโมง)
 • เช่ารถแบบเต็มวัน ในปรากภายในเมือง (8 ชั่วโมง)
 • เช่ารถแบบเต็มวัน ในปรากภายในเขตเมือง (8 ชั่วโมง)

อัตราค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งสนามบิน และสถานีแบบส่วนตัว
 • บริการขนส่งเอกชนนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (car 2 ที่นั่ง / wagon 3-4 ที่นั่ง)
 • ที่พักโรงแรม 6 คืนในโรงแรม 4 ดาวพร้อมอาหารเช้าเต็มรูปแบบ
 • ไกด์ภาษาอังกฤษสำหรับทัวร์ตามที่ระบุในกำหนดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชม: ปราสาทปราก
 • ตั๋วรถไฟชั้น 2: เวียนนาไปปราก
 • ประกันภัยการเดินทางขั้นพื้นฐาน

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • การขนส่งที่สนามบิน / สถานีและโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน (ขาเข้าและขาออก)
 • มื้ออาหาร: มื้อกลางวันและมื้อค่ำ
 • ทิปสำหรับไกด์และคนขับรถ
 • ตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: