TalonEurope

บิทวีน เลค แอนด์ แอลป์ ทัวร์สวิส 7 วัน 6 คืน

 • Tour Code: 02009
 • Scenic Rail Packages
 • ช่วงเดินทาง 16 APR – 21 OCT 2023
 • ระยะเวลา 7 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 5 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ซูริค (Zurich)
 • ลูเซิร์น (Lucerne)
 • เฟลอเลิน (Fluelen)
 • ลูกาโน (Lugano)
 • ติราโน (Tirano)
 • เบอร์นินา เอ็กซ์เพลส (Bernina Express)
 • เซนต์ มอริทซ์ (St. Moritz)
 • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

Between Lakes & Alps 7 Days 6 Nights
แพ็คเกจเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบอิสระ

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก ซูริค (Zurich)

เช้า เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินซูริค (Zurich) พนักงานขับรถจะรอท่านอยู่ที่บริเวณสนามบินซูริค เพื่อนำท่านเดินทางไปยังที่พักโดยรถยนต์หรือรถมินิแวนแบบส่วนตัว

เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณของแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและทวีปยุโรป ที่มีสถาปัตยกรรมแบบเก่าอยู่ทั่วตลอดทั้งเมือง อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจำนวนมากอยู่ทั่วทั้งเมือง นับว่าซูริคคือหนึ่งในเมืองสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

ที่พัก ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองซูริค (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง      ซูริค (Zurich) – ลูเซิร์น (Lucerne) – เฟลอเลิน (Fluelen) – ลูกาโน (Lugano)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางออกจากเมืองซูริค เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมากจากตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีภูเขารายล้อมอยู่บริเวณรอบ ๆ รวมถึงอยู่ใกล้กับทะเลสาบ (Lake Lucerne) และภายในเมืองยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์อายุกว่า 500 ปี ทำให้เมืองลูเซิร์นแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักเดินทางจากทั่วโลก นำท่านในการเดินเที่ยวชมรอบเมืองลูเซิร์นพร้อมรับฟังการบรรยายภาษาอังกฤษจากไกด์ ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ  2 ชั่วโมง

หลังจากนำท่านเที่ยวชมรอบเมืองลูเซิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านชมธรรมชาติโดย Gotthard Panorama Express เส้นเดินทางผสมผสานระหว่างเส้นทางรถไฟและเส้นทางเรือ ที่จะนำท่านดื่มด่ำไปกับความงดงามของภูเขาสูงและทะเลสาบลูเซิร์นในรูปแบบพาโนรามาตลอดเส้นทาง ด้วยการโดยสารเรือจากเมืองลูเซิร์นจนถึงเมืองเฟลอเลิน (Fluelen) และนำท่านขึ้นรถไฟที่จะนำเดินทางเข้าสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) เมืองทะเลสาบที่มีพรมแดนติดกับประเทศอิตาลี ซึ่งระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมภาพความสวยงามของทัศนีย์ภาพตลอดเส้นทางในรูปแบบพาโนรามา โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ท่านจะได้เห็นจากการเดินทางนี้มีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เทือกเขาแอลป์ (Alps) เทือกเขาขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศในทวีปยุโรปมากกว่า 8 ประเทศ ซึ่งเทือกเขาแอลป์นั้นมีความเฉพาะตัวด้วยการปกคลุมของหิมะสีขาวนวล ทำให้เทือกเขาแห่งนี้มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก หลังจากชมภาพสุดตระการตาของเทือกเขาแอลป์แล้ว ท่านจะเข้าสูงอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกอย่าง อุโมงค์ก็อททาร์ด (Gotthard Base Tunnel) อุโมงค์รถไฟที่มีความยาวของระยะทางมากถึง 57.09 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางราบลอดใต้ภูเขาที่ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างยุโรปฝั่งเหนือและฝั่งใต้ของเทือกเขาแอลป์ โดยท่านจะเดินทางผ่าน รัฐทิชิโน (Ticino) รัฐทางตอนใต้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์ และเนื่องจากเมืองนั้นอยู่ติดกับประเทศอิตาลี ทำให้บรรยากาศและวัฒนธรรมต่าง ๆ มีกลิ่นอายของความเป็นอิตาลีอยู่มากพอสมควร และนับว่าเป็นรัฐเดียวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาหลักในการสื่อสารอีกด้วย

ที่พัก     ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองลูกาโน (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม       ลูกาโน (Lugano)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชมรอบ เมืองลูกาโน (Lugano) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐทิชิโน ตัวเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบลูกาโน (Lake Lugano) อีกทั้งยังล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก ทำให้เมืองลูกาโนมีความสวยงามทางด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นเมืองลูกาโนแห่งนี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามจากสถาปัตยกรรมแปลกตา เนื่องจากได้รับอิทธิทางวัฒนธรรมจากประเทศที่อยู่ติดพรมแดนอย่างอิตาลี ทำให้การสถานอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของเมืองนั้นมีการใช้สีสันฉูดฉาด และมีกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนจากการมีจัตุรัสกลางเมืองอีกด้วย ซึ่งเป็นเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างความแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ไม่น้อย นำท่านในการเดินเที่ยวชมรอบเมืองลูกาโนพร้อมรับฟังการบรรยายภาษาอังกฤษจากไกด์ ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ  2 ชั่วโมง

บ่าย     หลังจากนำท่านเที่ยวชมรอบเมืองลูกาโนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระท่านในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากทั้งหมด 2 ตัวเลือก

เมืองจำลองสวิสมิเนียเจอร์ (Swissminiatur) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ มากกว่า 120 แห่งภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้เยี่ยมชม ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของโมเดลขนาดเล็กทั่วทั้งพื้นที่ และไม่เพียงแค่สถานที่เท่องเที่ยวเท่านั้น ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวสวิตเซอร์แลนด์ และการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ รวมถึงบริเวณรอบ ๆ ยังได้มีการตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพรรณจำนวนกว่า 1,000 ชนิดออกมาอย่างสวยงามอีกด้วย อิสระท่านในการเที่ยวชม และเก็บภาพความประทับใจ

ฟ็อกซ์ทาวน์ แฟกทอรี สโตร์ (Foxtown Outlet) ห้างสรรพสินค้าขายสินค้าแบรนด์ขนาดใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีร้านค้ามากถึง 160 ร้านค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ซึ่งขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป  อิสระท่านในการเลือกซื้อสินค้าหรือของฝาก

ที่พัก   ให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองลูกาโน (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่     ลูนาโน (Lugano) – ติราโน (Tirano) – เบอร์นินา เอ็กซ์เพลส (Bernina Express) – เซนต์ มอริทซ์ (St. Moritz)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองติราโน (Tirano) เมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีที่อยู่ติดกับสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างสไตล์อิตาลีทั้งหมด อิสระท่านในการเดินทางเยี่ยมชมเมือง รับประทานอาหารกลางวัน และเก็บภาพความประทับใจ

บ่าย     นำท่านขึ้นรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพลส (Bernina Express) จากสถานีต้นทางอย่างเมืองติราโน กลับเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพลส เป็นเส้นทางรถไฟข้ามเทือกเขาแอลป์ระหว่างเมืองคูร์ (Chur) และเมืองติราโน มีระยะทางในการเดินทางประมาณ 148 กิโลเมตร ซึ่งรถทางรถไฟสายนี้ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่มีความสวยงามและความโรแมนติกมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยระดับความสูงกว่า 2,253 เมตร และเป็นเส้นทางที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย ทำให้เส้นทางนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นรถไฟสายมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก

ระหว่างการเดินทางด้วยทางรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพลส (Bernina Express) ท่านจะได้ชมวิวอันสวยงามจากสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากตลอดระยะทาง อาทิ สะพานแลนด์วาสเซอร์ ไวอะดักท์ (Landwasser Viaduct) สะพานเส้นทางโค้งที่มีความสูง 65 เมตร และมีระยะทางยาวถึง 136 เมตร เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการข้ามผ่านแม่น้ำแลนด์วาสเซอร์ (Landwasser River) เนื่องจากทั้งสองข้างทางนั้นเป็นภาพของภูเขา ทุ่งหญ้า และธารน้ำแข็ง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก แอลป์ กรุม (Apl Grum) สถานีรถไฟที่อยู่บริเวณยอดเขาแอลป์ กรุม บนความสูงกว่า 2,091 เมตร ซึ่งสามารถชมบรรยากาศโดยรอบที่เต็มไปด้วยเทือกเขาและยอดเขาต่าง ๆ ความงดงามจากทะเลสาบลาห์ ดา ปาลู (Lagh da Palu) ทะเลสาบน้ำสีฟ้ามรกตที่สามารถมองเห็นได้จากบริเวณสถานี ออสปิซิโอ เบอร์นินา (Ospizio Bernina) สถานีที่อยู่สูงที่สุดของเส้นทางสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพลส โดยบริเวณตรงข้ามจากสถานีรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งมอร์แรทซ์ (Morteratsch) และมอนเตเบลโล เคิร์ฟ (Montebello Curve) รวมถึงทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นภาพความสวยงามราวกับงานศิลปะชั้นเอกของเส้นทางรถไฟสายนี้ วาล พอสเซียโว (Val Poschiavo) เส้นทางบริเวณหุบเขากับบรรยากาศของเมดิเตอร์เรเนียนที่มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว ชมความงามจากสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านพอสเซียโว (Poschiavo) และรวมถึงผ่านเส้นทาง เดอะ บรุสสิโอ เซอร์คูล่า ไวอะดักท์ (The Brusio Circular Viaduct) รางรถไฟบนสะพานโค้งที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1908 มีเอกลักษณ์เด่นจากการสร้างสะพานในลักษณะคล้ายท่อระบายน้ำโบราณ เพื่อให้รถไฟได้ลอดผ่านเส้นทางนี้เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง

เมื่อเดินทางถึงสถานีเซนต์ มอริทซ์ พนักงานขับรถ รอรับท่านและนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก     ให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์ (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า เซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวในเมืองเซนต์ มอริทซ์ และอิสระท่านในการพักผ่อนด้วยการแช่น้ำร้อนภายในเซนต์ มอริทซ์ตามต้องการ
เมืองเซนต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เมืองภายในรัฐเกราบึนเดิน (Graubunden) ที่อยู่บริเวณหุบเขาเอนกราดีน (Engradine) และเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 1,775 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำแร่โบราณที่มีอายุหลายพันปี เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการพักผ่อนกายและพักผ่อนใจผ่านการแช่น้ำร้อน นอกจากนี้เมืองเซนต์ มอริทซ์ยังมีทะเลสาบที่งดงามเป็นประกาย และสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภูเขากับธรรมชาติแสนสวยให้ได้เยี่ยมชม

ที่พัก     ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์ (คืนที่ 5)

*****************************************************

วันที่หก     เซนต์ มอริทซ์ (St. Moritz) – ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) – ซูริค(Zurich)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเที่ยวชมพื้นที่ชนบทของสวิตเซอร์แลนด์ตลอดเส้นทางขณะเดินทางไปยัง วาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตล์ (Liechtenstein) ซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเทือกเขาแอลป์ และมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านบริเวณทางด้านตะวันตกของประเทศ แม้ว่าลิกเตนสไตน์จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเยี่ยมชม นำท่านเยี่ยมชมปราสาทวาดุซ (Vaduz Castel) ปราสาทอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี ที่ตั้งอย่างโดดเด่นบนยอดเขาสูง ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 โดยเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซฟที่ 2 (Franz Josef II) ในปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ยังคงเป็นที่พักอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ของเมืองลิกเตนสไตน์ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้บริเวณรอบนอกของปราสาท และเก็บภาพประทับใจได้อย่างอิสระ

อิสระท่านในการซื้อของฝากภายในลิกเตนสไตน์

พนักงานขับรถรับท่านเพื่อเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค

ที่พัก ให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองซูริค (คืนที่ 6)

*****************************************************

วันที่เจ็ด ซูริค (Zurich)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว นำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก และเดินทางออกจากโรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัวไปยังสนามบิน

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 6 คืนพร้อมอาหารเช้า :
  • Zurich 2 คืน
  • Lugano 2 คืน
  • St. Moritz 2 คืน
 • ค่าบริการรถรับ – ส่งสนามบิน
 • ค่าบริการรถเดินทางส่วนตัวตลอดการเดินทาง
 • ไกด์และคนขับรถสนทนาภาษาอังกฤษ (English Speaking)
 • ค่าบริการ WiFi ระหว่างการล่องเรือ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับตั๋วที่นั่งชั้น 1 ของการล่องเรือจาก Lucerne – Fluelen
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับตั๋วที่นั่งชั้น 1 สำหรับการโดยสารรถไฟ Gotthard Panorama Express
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม Swissminiatur
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับตั๋วที่นั่งชั้น 1 สำหรับการโดยสารรถไฟ Bernina Express
 • ค่าธรรมเนียมใช้บริการแช่น้ำร้อนในเมือง St. Moritz

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเยี่ยมชมยอดเขาพิลาทุส (Mount Pilatus)
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

 

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: