TalonEurope

คิวละนารี่ ทริป ทู ทิซิโน สวิส 3 วัน 2 คืน

 • Tour Code: 02030
 • European City Breaks
 • ช่วงเดินทาง 1 APR - 31 OCT 2023
 • ระยะเวลา 3 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองลูกาโน่ (Lugano)
 • ทีชีโน (Ticino)
 • วิลล่า ลูกาเนส (Villa Luganese)

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          เมืองลูกาโน่ - ซิตี้ทัวร์ชิมอาหารและไวน์

การเดินทางแบบส่วนตัวไปยัง เมืองลูกาโน่ (Lugano) โดยรถไฟ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และธรรมชาติที่สวยงาม ตัวเมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและติดกับแม่น้ำ จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมในฤดูร้อนกับครอบครัว เช่น ว่ายน้ำ พายเรือ และ ปีนเขา ในฤดูใบไม้ผลินักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆเพื่อเก็บบรรยากาศอันสวยงามของเมืองแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งเทพนิยาย ลูกาโน มาจากภาษาอิตาลี ลูกัส ซึ่งแปลว่า ป่าที่หนาแน่น เป็นเมืองหลวงของรัฐทิชัว เขตอิตาลีของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเก่าแก่นับพันปีในศตวรรษที่ 6 ผู้คนพูดภาษาอิตาลี กินบะหมี่ และบรรยากาศอิตาลีเต็มรูปแบบ บ้านที่อยู่ติดกับทะเลสาบและภูเขาเรียงราย ทะเลสาบสีฟ้า สีชมพูอ่อน เขียวหวาน และสีเหลืองนม เหมือนภาพวาดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนสดใส

ต่อมาในช่วงบ่ายท่านจะได้สัมผัสกับ อาหารและไวน์ของเมืองลูกาโน่ เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี (มีบริการมัคคุเทศก์)

นำท่านเที่ยวชมรอบเมืองประวัติศาสตร์ เมืองลูกาโน่ (Lugano) และท่านจะได้ทำอาหารจานพิเศษประจำภูมิภาคหลายอย่างด้วยตัวของท่านเอง

ที่พัก           ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองลูกาโน่ (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง       ริซอตโต้เวิร์คช็อป (Risotto Workshop)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังจากนั้นใช้ ตั๋วทีชีโน (Ticino) สำหรับการเดินทางโดยรถบัส 40 นาที ไปยัง กรอตโต ออสทีเรีย เดกลี เอมิค (The grotto Osteria degli Amici) ที่ วิลล่า ลูกาเนส (Villa Luganese)

เมื่อมาถึงร้านอาหารในท้องถิ่น เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อย ก่อนเข้าร่วมประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของ การทำริซอตโต้ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่ทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันยอดเยี่ยม

ที่พัก           เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองลูกาโน่ (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม        เมืองลูกาโน่

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เมื่อถึงเวลาอันสมควรเดินทางออกจาก เมืองลูกาโน่ และไปยังปลายทางต่างๆ ตามอัธยาศัย

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า ณ เมืองลูกาโน่
 • ค่าตั๋วรถไฟชั้น 2 ท่องเที่ยวตามเส้นทาง
 • ส่วนลด 50%สำหรับตั๋วรถไฟเพิ่มเติม (การขนส่งท้องถิ่น) และการเดินทางขึ้นภูเขาบางรายการ
 • ทัวร์ส่วนตัวพร้อมไกด์ท้องถิ่น ในการชิมอาหารสไตล์ชาวลูกาโน่ พิเศษตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อย ขนมหวานและไวน์ 4 ชั่วโมง
 • เวิร์คช็อปการทำริซอตโต้ ณ Grotto Osteria degli Amici (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) รวมอาหารอาหารเรียกน้ำย่อย บราซาโต้ และผักต่างๆ ของหวาน ไวน์ น้ำดื่มและกาแฟ
 • ตั๋วรถบัสเดินทางไปยังเมืองทีชีโน่

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในแผนการเดินทาง หรือรายการที่รวมไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: