TalonEurope

เฟิร์ส ดิสคัฟเวอรี่ ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน

 • Tour Code: 02007
 • ช่วงเดินทาง 1 APR - 19 DEC 2023
 • ระยะเวลา 5 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 16 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เบิร์น(BERN)
 • กรูแยร์(GRUYERE)
 • บร็อค (BROC)
 • มองเทรอซ์ (MONTREUX REGION)
 • โลซานน์(LAUSANNE)
 • เจนีวา(GENEVA)

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

TOUR SWITZERLAND แพ็คเกจเที่ยวเยือนเมืองสวยงาม
เจนีวา มองเทรอซ์ โลซานน์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5 Days 4 Nights

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก สวิสเซอร์แลนด์ (ARRIVAL IN SWITZERLAND)

เมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์แล้ว มีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถมินิบัสรอรับท่านจากสนามบินไ ปยังโรงแรมในเมืองเบิร์น จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองกรุงเบิร์น ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง เบิร์น(BERN) – กรูแยร์(GRUYERE) - บร็อค (BROC) – มองเทรอซ์ (MONTREUX REGION)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านออกเดินทางพร้อมไกด์นำเที่ยว ณ กรุงเบิร์น (BERN) เที่ยวชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงเบิร์น เป็นตัวอย่างผังเมืองของยุคกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 พื้นที่โดยรอบกรุงเบิร์นมีตรอกซอกซอยสวยๆ มากมาย ส่งให้กลิ่นอายแห่งอดีตจากศตวรรษที่ 16 ยังคงอบอวลอยู่ในบรรยากาศรอบๆ เมืองเก่า (Old Town) แห่งนี้

แลนด์มาร์คเด่นของเมืองเก่าก็คือ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytglogge Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์อันเก่าแก่จากยุคกลาง สร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ราวปี ค.ศ. 1191 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และ ดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป หอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่าแห่งนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่หน้าปัดยักษ์ที่สร้างคร่อมประตูโบราณอายุกว่า 800 ปี ขึ้นชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์แล้ว การันตีได้ถึงสุดยอดฝีมือแห่งการค้นคิดและผลิตกลไกนาฬิการะดับโลก ความซับซ้อนของกลไกของหอนาฬิกานี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก โดยหน้าปัดของนาฬิกาทำด้วยทองแดงขนาดใหญ่ ด้านล่างหน้าปัดใหญ่มีหน้าปัดขนาดเล็กอีกหนึ่งเรือนอยู่ ภายในหน้าปัดนาฬิกาขนาดเล็กจะแสดงเวลา วัน เดือน ปี และจักรราศี

ซึ่งไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอชมและถ่ายภาพคือ ช่วง ‘Golden Hour Beater’ ในทุกๆ 5 นาทีก่อนครบชั่วโมง จะมีเสียงไก่ขัน จากนั้นจะมีเหล่าตุ๊กตาเริงระบำเป็นวงกลมภายใต้บัลลังก์เทพเจ้าแห่งกาลเวลา ตามด้วยเสียงระฆัง บริเวณรอบๆ หอนาฬิกาล้อมรอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกจำนวนมาก รวมถึงมีน้ำพุที่งดงามอยู่ตามจุดต่างๆ ในเขตเมืองเก่าให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้บริเวณ Bundesplatz และ Munsterplatz ในเขตเมืองเก่าจะคึกคักเป็นพิเศษจากสีสันของตลาดนัดที่จัดขึ้นทุกวันอังคารและเสาร์พร้อมชม Bear Pit, หอนาฬิกา, อาคารรัฐบาล, ร้านค้าของเมืองเก่า ฯลฯ

บ่าย นำทุกท่านเดินทางเข้าเดินทางสู่ เมืองกรูแยร์ (GRUYERE) เมืองแห่งชีสชื่อดัง Gruyeres รัฐฟรีบูรก์ Fribourg อยู่ทางตะวันตกของประเทศ กรูแยร์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งบนเนินเขากลางท้องทุ่ง ที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ โรงงานชีสกรูแยร์ และ ปราสาทกรูแยร์ (Cha teau de Gruyeres) รวมทั้งอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง

หรือท่านสามารถเลือกซื้อรายการทัวร์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 • Chocolate Factory in Broc เที่ยวปราสาทในอีกฟากของ เมืองบรอค (Broc) เพื่อเยี่ยมชม โรงงานช็อกโกแลต ที่เก่าแก่ ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์“เมซงกาเย่ร์” (Maison Cailler) อายุกว่าร้อยปีปัจจุบันเป็นของบริษัทเนสท์เล่ ภายในทุกท่านจะได้ชมประวัติความเป็นมา อุปกรณ์และขั้นตอน กระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีให้ได้ลองชิมรสชาติช็อกโกแลตแบบต่างๆด้วย ซึ่งเป็นอีก หนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมถ่ายรูป

ที่พัก ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองมองเทรอซ์ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม มองเทรอซ์ (MONTREUX REGION)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมเมืองมองเทรอซ์ (MONTREUX REGION) ตามอัธยาศัย

เมืองมองเทรอซ์เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ริมทะเลสาบเจนีวา มีคนอาศัยไม่เกิน 3 หมื่นคน สงบเหมาะแก่การพักผ่อนของจริง นอกจากนี้ ยังขึ้นชื่อเรื่องการผลิตไวน์และสถาปัตยกรรมงดงามอีกด้วย และสถานที่ฮิตของนักท่องเที่ยวที่มามองเทรอซ์ ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คต่างๆ ได้แก่ ทางเดินเลียบ ทะเลสาบเจนีวา ปราสาทชิลยอง รูปปั้นนักร้องราชินีเฟรดดี้เมอร์คิวรี และเมืองเก่ามองเทรอซ์ ท่านจะได้ทั้งเดินเที่ยว ชิม กิน ช้อป ไปกับร้านค้า ร้านของที่ระลึกมากมายที่เมืองมองเทรอซ์

หรือท่านสามารถเลือกซื้อรายการทัวร์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 • Lake Annecy and Yvoire in France นำท่านเที่ยวชมเมืองอานน์ซี (ANNECY) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว (Haute-Savoie) แคว้นโรนาล์ป-แอลป์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ใกล้ เจนีวา ของสวิสเซอร์แลนด์อย่างมาก เพียงไม่ถึง 35 กม.เท่านั้น เมืองนี้สวยจนได้ฉายา “The Pearl of the French Alps” หรือ “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ในฝรั่งเศส”อีกด้วย

ที่พัก ให้ท่านได้เข้าสู่ที่ ณ โรงแรมในเมืองมองเทรอซ์ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่ มองเทรอซ์ (MONTREUX REGION) – โลซานน์(LAUSANNE) – เจนีวา(GENEVA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พาทุกท่านเดินทางผ่าน Swiss Riviera แค่ได้ยินชื่อนี้ก็รู้สึกถึงความโรแมนติกแล้วคือชื่อเรียกของบริเวณเขตเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Lake Geneva จากเมือง Lausanne ยาวไปถึง Montreux ที่จะเห็นทะเลสาบและเทือกเขา Alps ในเบื้องหน้า และรวมไปถึงพื้นที่ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์ Lavaux Vineyard ที่อยู่บนเนินเขาขนานไปกับทะเลสาบเจนีวา Landscape ที่สวยงาม จึงไม่แปลกที่คู่รักมักจะมา Honeymoon ที่นี่เพราะมีความโรแมนติก พร้อมแวะเที่ยวชม Chillon Castle ปราสาท ชี-ยง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดย "ราชวงศ์ซาวอย (SAVOY)" อ่านว่า ซา-วอย ตามประวัติตำนานได้ระบุไว้ว่าตระกูลซาวอยเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับชุมชนอิสระในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ปัจจุบันนี้) ในตัวปราสาทมีหลายห้องที่จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณ พร้อมทั้งมีคำอธิบายไว้ให้คนที่มาเยี่ยมชมได้อ่านอีกด้วย

บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา มีพรมแดนติดกับฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับ น้ำพุเจ็ทโด้ (Jet d'eau) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองของเจนีวา น้ำพุขนาดยักษ์ที่ยิงน้ำได้สูงถึง สูง 140 เมตร (450 ฟุต) นาฬิกาดอกไม้, สวนกุหลาบ, เมืองเก่า, กำแพงนักปฏิรูป ฯลฯ

ที่พัก ให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองเจนีวา ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า ออกเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์ (DEPARTURE FROM SWITZERLAND)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก พร้อมบริการรับส่งสนามบินแบบส่วนตัวโดยรถ minibus ไปยังสนามบินเจนีวา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า
  • กรุงเบิร์น 1 คืน
  • มองเทรอซ์ 2 คืน
  • เจนีวา 1 คืน
 • ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาอังกฤษ
 • ค่าบริการรับ-ส่ง minibus ตามรายการ (Mercedes Viano/Sprinter)
 • กิจกรรมและค่าเข้าชมตามรายการระบุ
 • ประกันภัยการเดินทางขั้นพื้นฐาน

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าภาษีเมืองของโรงแรม (ชำระ ณ สถานที่)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: