TalonEurope

แกรนทัวร์ ออฟ สวิตเซอร์แลนด์ เวสเทิร์น รูท เซลฟ์ไดร์ฟ 6 วัน 5 คืน

 • Tour Code: 02016
 • Self Drive Holidays
 • ช่วงเดินทาง 1 APR - 31 OCT 2023
 • ระยะเวลา 6 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 16 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ซูริค (Zurich)
 • เจนีวา (Geneva)
 • คชตาด (Gstaad)
 • ลูเซิร์น (Lucerne)
 • เซอร์แมท (Zermatt)
 • มองเทรอซ์ (Montreux)

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

GRAND TOUR OF SWITZERLAND WESTERN ROUTE SELF‐DRIVE 6 Days 5 Nights
แพ็คเกจขับรถเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก        เมืองซูริค - เมืองเจนีวา

เมื่อท่านเดินทางถึง สนามบินซูริค ให้ท่านรับรถจากบริษัทเช่ารถ

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) เจนีวานั้นเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์เเลนด์ โดยตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำไรน์ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบเจนีวา เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศมากมาย อาทิ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก, องค์การการค้าโลก เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติในปีค.ศ. 1919 และกาชาดสากลในปีค.ศ. 1864 อีกด้วย จึงทำให้เมืองเเห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวมากมายที่ต้องการมายลโฉมความสวยงามของเมืองเเห่งนี้

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ เมืองเจนีวา (คืนที่ 1)

***************************************************** 

วันที่สอง      เมืองคชตาด

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองคชตาด (Gstaad) หมู่บ้านที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หมู่บ้านคชตาด (Gstaad) หมู่บ้านแห่งนี้มีเทือกเขาแอลป์ประดับเป็นฉากหลัง งดงามตระการตา ที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ท่านได้เลือกสรรอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมยอดฮิตอย่างการเล่นสกี, เดินชมวิวทะเลสาบ, รับประทานอาหารฝีมือเชฟชื่อดัง, ชมหอศิลป์และสถาปัตยกรรมแบบชาเลต์ (Swiss Chalet) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านคชตาด ตลอดจนเดินช็อปปิ้งแบรนด์เนม เช่น แอร์เมส, มอนเคลอร์, โชพาร์ด, หลุยส์วิตตอง และอื่นๆ อีกมากมาย

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านคชตาด (คืนที่ 2)

***************************************************** 

วันที่สาม       เมืองลูเซิร์น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เริ่มต้นเช้าอันสดใส

ให้ท่านเดินทางไปยัง เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองที่มีความสวยงาม เมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ โดยเมืองนี้ ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ Mt. Rigi, Mt. Pilatus และ Stanserhorn

เมืองลูเซิร์นเป็นประตูสู่สวิตเซอร์แลนด์ตอนกลางที่มีความเจริญมาก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เพราะการติดต่อค้าขายกับอิตาลี ทว่าตัวเมืองลูเซิร์นนั้นเคยถูกนำไปขายให้กับราชสำนักฮับสบูรก์ของออสเตรียในปี ค.ศ. 1291 อีกด้วย แต่ได้กลับคืนมาอยู่ในมณฑลเดิมในปี ค.ศ. 1332

เมืองลูเซิร์นนั้นยังมีสถานที่เที่ยวเก่าแก่โบราณอยู่มากมาย อาทิ สะพานไม้ซาเปล สะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุเกือบ 700 ปี ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า มีหลังคาที่มุงแบบโบราณ เชื่อมต่อไปถึงป้อมแปดเหลี่ยมที่ตั้งอยู่กลางน้ำ แต่ก่อนเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมือง อีกสถานที่สำคัญก็คือ ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย รอบๆทะเลสาบนั้นก็มีเส้นทางการเดินป่ามากมาย รวมทั้งเส้นทางขี่จักรยานพื้นราบและเส้นทางจักรยานภูเขาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวสายผจญภัย

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองลูเซิร์น เพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย (คืนที่ 3)

***************************************************** 

วันที่สี่          เมืองแทสซ์ - เมืองเซอร์แมท

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางไปยังเมืองที่ขึ้นชื่อว่าปลอดมลพิษและอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่สวยงามมากๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามัทเทอร์ฮอร์น เซอร์แมทเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก แถมยังมีชื่อเสียงด้านการปีนเขาและมีรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ถึงอย่างนั้นเมืองเซอร์แมทก็มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆเป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ

โดยก่อนเดินทางไปยังเมืองเซอร์แมท ท่านจะต้องจอดพักรถไว้ที่ เมืองแทสซ์ (Täsch) เมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ปีนเขา เดินป่า มีสนามกอล์ฟอันสวยงามและในช่วงฤดูหนาวยังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเล่นสกีอีกด้วย จากนั้นนั่งรถไฟจาก เมืองแทสซ์ เข้าสู่ เมืองเซอร์แมท (ค่าตั๋วรถไฟรวมอยู่ในแพ็คเกจ)

ที่พัก           ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเซอร์แมท เพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย (คืนที่ 4)

***************************************************** 

วันที่ห้า        เมืองเซอร์แมท - เมืองมองเทรอซ์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเชคเอ้าท์ออกจาก เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เดินทางกลับสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) ด้วยรถไฟ Gornergrat แบบ Open-Air ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและน่าตื่นเต้น

ให้ท่านไปรับรถทีจอดไว้และเดินทางต่อไปยังเมือง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) กินลมชมวิวไปกับเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบเจนีวาและไร่องุ่น

เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองพักตากอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบเจนีวา โดยที่นี่มีทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ซึ่งตั้งอยู่ตรงเบื้องหน้าอย่างสง่างาม และเมืองมองเทรอซ์ยังมีบรรยากาศแสนร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก   

ที่พัก           ท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ เมืองมองเทรอซ์ (คืนที่ 5)

***************************************************** 

วันที่หก        เมืองซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ให้ท่านขับรถกลับมายัง สนามบินซูริค เพื่อทำการคืนรถและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 5 คืนพร้อมอาหารเช้า
  • Geneva 1 คืน
  • Gstaad 1 คืน
  • Lucern 1 คืน
  • Zermatt 1 คืน
  • Montreux 1 คืน
 • ค่าเช่ารถ 6 วัน จุดรับ-ส่ง ณ สนามบินซูริค
 • บริการ Road Map
 • คู่มือการเดินทางท่องเที่ยว
 • Swiss Coupon Pass

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในแผนการเดินทาง หรือรายการที่รวมไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าจอดรถและค่าเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: