TalonEurope

แกรนเทรนทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ วินเทอร์ 9 วัน 8 คืน

 • Tour Code: 02034
 • Scenic Rail Packages
 • ระยะเวลา 9 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • Lucerne
 • Interlaken
 • Zermatt
 • Gornergrat
 • St. Moritz

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

GRAND TRAIN TOUR SWITZERLAND WINTER EDITION

แพ็คเกจเที่ยวสวิสแบบอิสระ 9 วัน 8 คืน นั่งรถไฟเที่ยวชมเมืองยอดนิยม Lucerne-Interlaken-Zermatt-Gornergrat-St. Moritz
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสาย Bernina Express ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก ลูเซิรน์ (Lucerne) - เดินเล่นชมเมือง

อิสระให้ท่านเดินทางด้วยรถไฟไปยัง เมืองลูเซิร์น (Lucerne) หากท่านเดินทางจากซูริค ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม ลูเซิร์น (Luzern)

อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ สะพานไม้ชาเปล หรือ อนุสาวรีย์สิงโตหิน เป็นต้น

ที่พัก ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองลูเซิร์น (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง ลูเซิรน์ (Lucerne) - อินเทอร์ลาเคน (Interlaken)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านออกเดินทางโดยรถไฟ (ค่ารถไฟรวมอยู่ในค่าบริการ) จากลูเซิร์นไปยังเมืองอินเทอร์ลาเคน โดยใช้เป็นรถไฟสาย Lucerne-Interlaken Express ระหว่างทางท่านได้ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในช่วงฤดูหนาว ที่แม้กระทั่งน้ำในทะเลสาบหรือน้ำตกยังเป็นน้ำแข็ง อินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รู้จักในฐานะเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟรา และยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder Kulm) อินเทอร์ลาเคนเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 สืบเนื่องจากจิตรกรชาวสวิสหลายคนได้วาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองแห่งนี้ จนเผยแพร่ออกไปสู่สายตาผู้คน จึงมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเริ่มเดินทางมาพักผ่อนที่นี่ และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่สถานีรถไฟเมืองอินเทอร์ลาเคนเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟส่วนอื่นๆ ของประเทศ ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นไปอีก

ที่พัก ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอร์ลาเคน (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม อินเทอร์ลาเคน (Interlaken)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ในวันนี้อิสระให้ท่านเที่ยว ชมเมืองอินเทอร์ลาเคน โดยท่านสามารถเลือกเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ได้ อาทิ

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) นับว่าเป็นยอดเขาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งหกาต้องการเดินทางทางไปยังยอดเขาจุงเฟรานี้อาจจะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน ยอดเขาแห่งนี้มีความสูงถึง 4,158 เมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก โดยมีเทือกเขาไอเก้ (Eiger) และเมินซ์ (Monch) อยู่ใกล้กัน ที่นี่สามารถทำกิจกรรมได้มากมายและมีวิวที่สวยงามแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นวิวยอดเขาอื่นๆที่สลับซับซ้อน สำหรับผู้ที่ถือ Swiss Pass จะได้รับส่วนลดในการเข้าชมยอดเขาแห่งนี้

ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ยอดเขาแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งยอดเขาที่มีความสวยงามมาก หากไม่มีเวลาเพียงพอจะไปยังยอดเขาจุงเฟรา การมายอดเขาชิลธอร์นนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนำ เพราะใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวในยอดเขานี้เพียงครึ่งวันและเป็นยอดเขาที่สามารถมองวิวได้แบบ 360 องศา สุดลูกหูลูกตาเช่นกัน สามารถเห็นเทือกเขาแอลป์เรียงรายสวยงาม อีกทั้งยังเห็นยอดเขาจุงเฟรา เป็นแบลคกราวน์ด้านหลังอย่างสวยงามมาก เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากภาพยนตร์เตมส์บอนด์ 007 โดยจะมีห้องอาหารวงกลมบนยอดเขา เรียกว่า Piz Gloria สำหรับผู้ที่ถือ Swiss Pass จะได้รับส่วนลดในการเข้าชมยอดเขาแห่งนี้

ล่องเรือในทะเลสาบบรีอนซ์ (Brienz) ท่าเรือแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับสถานี Interlaken Ost ซึ่งสีน้ำของทะเลสาบแห่งนี้จะมีความใส เป็นสีเขียวมรกต ที่มีความสวยงามมากๆ สามารถตรวจสอบตารางเวลาล่องเรือได้ก่อนล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ถือ Swiss Pass สามารถขึ้นได้ฟรี

ที่พัก ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอร์ลาเคน (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่ อินเทอร์ลาเคน (Interlaken) – Goldenpass Line - มองเทรอซ์ (Montreux)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่าน Check-out ออกจากที่พัก และออกเดินทางสู่สถานีรถไฟอินเทอร์ลาเคน เพื่อออกเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) โดยรถไฟสาย GoldenPass Panoramic Express บนเส้นทางแห่ง “สวิสริเวียร่า” โดยผ่านไปยังทะเลสาบเจนีวา ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ และไฮไลท์บนเส้นทางนี้ที่ไม่ควรพลาดชม อาทิ ทะเลสาบทูน ทุ่งหญ้าที่สวยงาม และไร่องุ่นลาโวซ์ (ค่ารถไฟรวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
รถไฟเส้นทาง Golden Pass Line เส้นทางนี้ เชื่อมต่อเมืองโบราณลูเซิร์นที่ตั้งอยู่เขตภาษาเยอรมันภาคกลางสวิตเซอร์แลนด์สู่ปลายทางเมืองสง่างามริมทะเลมองเทรอซ์ (Montreux) นักท่องเที่ยวที่นั่งขบวนบนเส้นทางนี้ สามารถสัมผัสกับ ทะเลสาบที่แจ่มใส เทือกเขาแอลป์ที่ตระหง่าน ทุ่งหญ้าที่สุดสบาย ไร่องุ่นที่สวยงาม – เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สีสันสดใสตระการตา ตลอดทั้งเส้นทางของรถไฟ GoldenPass Line จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 • 1. Luzren-Interlaken Express (Brunig) Luzern – Interlaken
 • 2. BLS RegioExpress (BLS) Interlaken – Zweisimmen
 • 3. GoldenPass Panoramic (MOB) Zweisimmen – Montreux
  * เนื่องจากวิ่งบนรางรถไฟที่แตกต่างกันและใช้หัวรถไฟที่แตกต่างกันด้วย จึงจำเป็นต้องต่อขบวนระหว่าง 3 ส่วนดังกล่าวที่สถานี Interlaken – Zweisimmen จะเปลี่ยนหัวรถไฟ เส้นทางชมวิวที่ระหว่าง Zweisimmen – Montreux จะเป็นจุดเด่นที่สุดของเส้นทางนี้ และเป็นเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมนั่ง Golden Pass Line ก่อนที่ขบวนรถไฟเดินทางไปถึงเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) ขบวนรถไฟจะวิ่งแบบวงเวียนช้าๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แล้วค่อยๆวิ่งเข้าสถานีมองเทรอซ์ (Montreux)ที่ อยู่ริมทะเลสาบต่อไป

 

เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีฉากหลังอย่างอลังการด้วยเทือกเขาแอลป์ (Alps Montain) ถึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมืองนี้จึงเป็นพักตากอากาศของคนสวิส รวมถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนชอบมาแวะเวียน เพราะมันสวยมาก ไม่ว่าจะมุมไหนๆ เราก็จะเห็นเทือกเขาแอลป์เด่นชัดหลังทะเลสาบเจนีวาตลอดเวลา แถมที่นี่ยังมีปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ที่เราสามารถล่องเรือไปดูความยิ่งใหญ่และความสวยงามของที่นี่ได้อีกด้วย

ที่พัก ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองมองเทรอซ์ (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า มองเทรอซ์ (Montreux) – เซอร์แมท (Zermatt)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ Check-Out ออกจากที่พักและมุ่งหน้าสู่เมืองเซอร์แมทโดยรถไฟ (ค่ารถไฟรวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)

เซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขา ที่เป็นที่หมายปองของนักปีนเขาและนักเล่นสกีที่จะมาเยือนที่นี่ ในช่วงฤดูหนาวบรรดาที่พักในเมืองเซอร์แมทแห่งนี้จะมีหิมะปกคลุมชวนมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก อีกทั้งท่านยังจะได้เห็น ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่มีหิมะปกคลุมได้แบบ 360 องศาจากที่เมืองนี้อีกด้วย ที่สำคัญเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษโดยสิ้นเชิง เพราะว่าเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด

ที่พัก ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเซอร์แมท (คืนที่ 5)

*****************************************************

วันที่หก เซอร์แมท (Zermatt) - เที่ยวชมยอดเขา Gornergrat ชมวิว Matterhorn

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าวันนี้อิสระให้ท่านได้นั่งรถไฟ Gornergrat Bahn ขึ้นสู่ยอดเขา Gornergrat เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระหว่างทางท่านสามารถลงรถไฟที่สถานี Rotenboden จะเป็นสถานีที่จะถึงก่อนสถานี Gornergrat เพื่อไปถ่ายรูปและเก็บภาพความประทับใจ
Gornergrat เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นได้ 360 องศา บนความสูงกว่า 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งจากลานชมวิวบน Gornergrat เราสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาแอลป์ และยอดเขาที่สูงกว่า 4,000 เมตร ถึง 29 แห่งด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดแมทเทอร์ฮอร์นที่โดดเด่นที่สุด จากสถานีรถไฟเซอร์แมท ไปที่สถานีสุดท้ายคือ Gornergrat รวมระยะทางทั้งสิ้น 9.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 33 นาที ซึ่งในบางช่วงทางรถไฟจะทอดขึ้นไปในแนวดิ่งสูงประมาณ 1,469 เมตร บางช่วงก็จะเป็นอุโมงค์ และป่าเขา ด้านบนมีโรงแรมที่จัดว่าอยู่สูงที่สุดในยุโรป ชื่อ 3100 Kulmhotel Gornergrat รวมถึงมีร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักอยู่ที่โรงแรมด้วย

ที่พัก ให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเซอร์แมท (คืนที่ 6)

*****************************************************

วันที่เจ็ด เซอร์แมท (Zermatt) - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - แซงต์มอริตซ์ (St.Moritz)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ทำการ Check-Out ออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ เมืองแซงต์มอริตซ์ (St.Moritz) โดยรถไฟสาย Glacier Express เป็นรถไฟสายยอดนิยมที่ขึ้นชื่อได้ว่าโรแมนติกสวยงามและน่าตื่นเต้นที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์

รถไฟ Glacier Express จะพาคุณเดินทางระหว่างเมือง Zermatt ถึงเมือง St. Moritz โดยจะมีเส้นทางแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 จาก Zermatt ไป Brig, ช่วงที่ 2 จาก Brig ไป Andermatt, ช่วงที่ 3 จาก Andermatt ไป Chur และช่วงที่ 4 จาก Chur ไป St. Moritz จะใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง ซึ่งรถไฟขบวนเก่าแก่นี้จะพาคุณข้ามผ่านสะพานมากถึง 291 สะพาน 91 อุโมงค์ รวมถึงจะแล่นผ่านช่องเขาโอแบร์อัลพ์ ที่ระดับความสูง 2,045 เมตรอีกด้วย คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์สุดโรแมนติกตลอดสองข้างทาง ทั้งแม่น้ำ ทะเลสาบ ทิวเขา ธารน้ำแข็ง และบ้านเรือน บอกเลยว่าภาพที่เห็นตรงหน้านั้นคุ้มค่าแก่การมาเยือนจริงๆ

เมืองแซงต์มอริตซ์ (St.Moritz) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงเหนือน้ำทะเลที่ 1,775 เมตร ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขาชื่อ Piz Bernina ตั้งตระหง่านสูงที่สุด ที่ระดับ 4,049 เมตรซึ่งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมือง St.Moritz นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วนที่ราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยู่ตรงกลาง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสกีรีสอร์ท ถือเป็นหนึ่งในแหล่งสกีรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปีมีผู้มาเยือนเมืองนี้นับล้านคน ซังคท์โมริทซ์เคยใช้เป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1928 และ 1948

ที่พัก ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองแซงต์มอริตซ์ (คืนที่ 7)

*****************************************************

วันที่แปด แซงต์มอริตซ์ (St.Moritz) – นั่งรถไฟสาย Bernina Express

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระในเช้าวันนี้ให้ท่านได้นั่งรถไฟจาก St.Moritz ไปยังสถานี Pontresina เพื่อขึ้นรถไฟสาย Bernina Express จากสถานี Pontresina ไปยังสถานี Poschavio และก็นั่งกลับจาก Poschavio กลับไปยังสถานี Pontresina ใช้เวลาในการท่องเที่ยวบนรถไฟไป-กลับประมาณ 3 ชั่วโมง สำหรับไฮไลท์ของเส้นทางนี้ ท่านจะได้ชมรถไฟที่วิ่งวนวนรอบสะพาน Brusio Spiral Viaduct แบบ 360 องศา

หลังจากกลับมายังสถานี Pontresina ให้ท่านนั่งรถไฟกลับไปยัง St.Moritz

รถไฟสาย Bernina Express (เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด สูงที่สุดในยุโรป และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึงปัจจุบัน เป็น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นรถไฟเส้นทางสายมรดกโลก อีกทั้งเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบสะพาน Brusio Spiral Viaduct แบบ 360 องศานั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

ที่พัก ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองแซงต์มอริตซ์ (คืนที่ 8)

*****************************************************

วันที่เก้า แซงต์มอริตซ์ (St.Moritz)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ทำการ Check-Out ออกจากที่พัก และออกเดินทางต่อไปยังสนามบินซูริค โดยรถไฟ หรือสถานที่อื่นๆ ตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 8 คืนพร้อมอาหารเช้า :
  • Lucerne 1 Nights
  • Montreux 1 Nights
  • Interlaken 2 Nights
  • Zermatt 2 Nights
  • St.Moritz 2 Nights
 • ค่ารถไฟ 2nd Class ตามรายการระบุ
 • ส่วนลด 50% สำหรับยานพาหนะท้องถิ่น และ กิจกรรมขึ้นชมยอดเขาต่างๆ
 • ค่ารถไฟไป-กลับ ขึ้นสู่ยอดเขา Gornergrat
 • ค่ารถไฟ พร้อมระบุที่นั่ง สาย Golden Pass Express (Interlaken-Montruex)
 • ค่ารถไฟ พร้อมระบุที่นั่ง สาย Glacier Express (Zermatt-St.Moritz)
 • ค่ารถไฟ พร้อมระบุที่นั่ง สาย Bernina Express (Pontresina-Tirano)
 • Local Guest Card in Lucerne, Interlaken, Montreux and St.Moritz

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าตั๋ว Swiss Travel Pass
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์นำเที่ยว (เป็นแพคเกจอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าภาษีท้องถิ่นต่างๆ

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: