TalonEurope

แกรนทัวร์ ออฟ สวิตเซอร์แลนด์ อีสเทิร์น รูท 6 วัน 5 คืน

 • Tour Code: 02013
 • Self Drive Holidays
 • ช่วงเดินทาง 1 APR - 31 OCT 2023
 • ระยะเวลา 6 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 16 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ซูริค (Zurich)
 • เซนต์ กาลเลิน (St. Gallen)
 • ดาวอส (Davos)
 • ลูกาโน (Lugano)
 • ลูเซิร์น (Lucerne)

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

GRANDTOUR EASTERN ROUTE 6 Days 5 Nights
แพ็คเกจเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์แบบอิสระ

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          เมืองซูริค

เมื่อท่านทางเดินทางถึง สนามบินซูริค ให้ท่านรับรถ ณ สนามบิน ซูริค จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณของแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและทวีปยุโรป ที่มีสถาปัตยกรรมแบบเก่าอยู่ทั่วตลอดทั้งเมือง อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจำนวนมากอยู่ทั่วทั้งเมือง นับว่าซูริคคือหนึ่งในเมืองสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเมืองซูริค (คืนที่ 1)

***************************************************** 

วันที่สอง       เมืองเซนต์ กาลเลิน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านออกเดินทางออกสู่ เมืองเซนต์ กาลเลิน (St. Gallen) โดยระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถแวะเที่ยวชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปด้วยความสูง 23 เมตร และความกว้างมากถึง 150 เมตร ซึ่งน้ำตกไรน์แห่งนี้มีอายุเก่าแก่มากถึง 14,000 – 17,000 ปี มีความสวยงามจากสายน้ำสีเขียวมรกตที่ไหลตัดกับสีของโขดหินสีขาวท่ามกลางท้องฟ้าโปร่งโล่ง ทำให้เมื่อชมทิวทัศน์ของน้ำตกไรน์ในบางครั้งจะมีการเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำแสนสวยงามให้ได้ชมอีกด้วย อิสระให้ท่านในการเที่ยวชม และเก็บภาพความประทับใจ

หลังจากชมแม่น้ำไรน์แล้วเรียบร้อย นำท่านเที่ยวชมเมือง เมืองเซนต์ กาลเลิน (St. Gallen) หนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบบาร็อกที่มีความเฉพาะตัว โดยเมืองเมืองเซนต์ กาลเลินแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค จากการเผยแผ่ศาสนาของนักบุญกัลลุส (Saint Gallus) ในช่วงศตวรรษที่ 7 อีกทั้งนักบุญท่านนี้ยังได้เป็นผู้ที่ได้ตั้งชื่อให้เมืองแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเซนต์ กาลเลินแห่งนี้ คือ หอสมุดแห่งเซนต์ กาลเลิน (Abbey Library of Saint Gallen) เป็นหอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดของโลกซึ่งถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อตั้งโดยนักบุญออธมาร์ (Saint Othmar) มีความสำคัญเนื่องจากเป็นหอสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือที่มีความเก่าแก่มากถึง 160,000 เล่ม นอกเหนือจากความสำคัญเรื่องการเก็บรวบรวมหนังสืออายุมากกว่า 100 ปีแล้ว ทางด้านสถาปัตยกรรมของหอสมุดแห่งนี้ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยงานจิตกรรมจากงานศิลป์แบบเฟรสโก (Fesco) ทั่วทั้งเพดานของหอสมุด ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้หอสมุดแห่งเซนต์ กาลเลนแห่งนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1983 และ นำท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ ตามรูปแบบของการท่องเที่ยวแกรนด์ทัวร์

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองเซนต์ กาลเลิน (คืนที่ 2)

***************************************************** 

วันที่สาม        เมืองดาวอส

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาวอส (DAVOS) โดยระหว่างการเดินทางจะผ่าน หมู่บ้านแอพเพนเซลล์ (Appenzell) หมู่บ้านชนบทขนาดเล็กที่มีความสงบและร่มรื่นที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี หรือลักษณะของอาคารภายในเมืองที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยการสร้างจั่วหน้าบ้านในรูปแบบโค้งมน หลังคาทำจากกระเบื้องที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีแค่หมู่บ้านแอพเพนเซลล์เท่านั้น อีกทั้งหมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น "ประตูสู่เทือกเขาแอลป์" อีกด้วย

นำท่านแวะเยี่ยมชม หมู่บ้านไฮดีดรอฟ (Heididrof) ที่เป็นสถานที่สำคัญจากวรรณกรรมเยาวชนอย่าง "ไฮดี (Heidi)" ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงกำพร้าที่ต้องย้ายไปอาศัยอยู่กับคุณปู่อย่างลำพังบนเทือกเขาแอลป์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ได้ความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ได้ตามรอยสถานที่แห่งความประทับใจจากงานเขียนของโยฮานน์นา ซปีรี (Johanna Spyri) ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์จนถึงปัจจุบัน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดาวอส (Davos) เมืองสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเมืองเซนต์มอริตท์ (St. Moritz) บริเวณเขตรอบแม่น้ำแลนด์วาสเซอร์ (Landwasser) ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่างภูเขาเพลสเซอร์ (Plessur) และภูเขาอัลบูลา (Albula) ด้วยความสูงถึง 1,560 เมตรจากระดับน้ำทะเล เมืองดาวอสแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกเนื่องจากได้รับเลือกในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Economic Forum ประจำทุก ๆ ปี และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเล่นสกีข้ามประเทศด้วยระยะทางกว่า 97 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางเล่นสกีทางธรรมชาติที่ยาวที่สุดในยุโรป

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองดาวอส (คืนที่ 3)

***************************************************** 

วันที่สี่           เมืองลูกาโน่

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐทิชิโน ตัวเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบลูกาโน (Lake Lugano) อีกทั้งยังล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก ทำให้เมืองลูกาโนมีความสวยงามทางด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นเมืองลูกาโนแห่งนี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามจากสถาปัตยกรรมแปลกตา เนื่องจากได้รับอิทธิทางวัฒนธรรมจากประเทศที่อยู่ติดพรมแดนอย่างอิตาลี ทำให้การสถานอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของเมืองนั้นมีการใช้สีสันฉูดฉาด และมีกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนจากการมีจัตุรัสกลางเมืองอีกด้วย ซึ่งเป็นเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างความแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ไม่น้อย

อิสระให้ท่านเลือกสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ

มอนเต ซาน ซัลวาตอเร (Monte San Salvatore) เป็นภูเขาที่อยู่ในเลปอนไนน์ แอลป์ (Lepontine Alps) เหนือทะเลสาบลูกาโน สามารถขึ้นไปยังจุดสูงสุดของภูเขา ได้โดยการใช้รถรางมอนเต ซาน ซัลวาตอเร ที่เชื่อมระหว่างเมืองและภูเขาได้เลยทันที ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยว ที่มายังเมืองลูกาโนนิยมขึ้นมา เพื่อชมวิวของเมืองในมุมสูงและธรรมชาติมากมายบริเวณนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้แปลกตาแห่งพาร์โก ซาน กราโต (Parco San Grato)

หรือ มอนเต เบร (Monte Bre) ภูเขาลูกเล็ก ๆ ที่อยู่บริเวณทางตะวันออกของลูกาโน บริเวณใกล้กับมอนเต (Monte Boglia) ที่หากได้ขึ้นไปชมทิวทัศน์บริเวณมอนเต เบรนั้น จะได้เห็นภาพความสวยงามของอ่าวลูกาโน (Lugano Bay) เพนไนน์ แอลป์ (Pennine Alps) และเบอร์นีส แอลป์ (Bernese Alps) อีกทั้งยังเป็นจุดที่มีแสงแดดจ้าที่สุดแห่งสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย ซึ่งสามารถขึ้นไปยังมอนเต เบร ผ่านการใช้บริการรถรางมอนเต เบรจากลูกาโนขึ้นมาโดยตรงที่พัก

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองลูกาโน (คืนที่ 4)

***************************************************** 

วันที่ห้า          เมืองเบลลิโซนา – เมืองลูเซิร์น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลลิโซนา (Bellinzona) เมืองหลวงของรัฐติชีโน (Ticino) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากมีจุดเด่นเป็นปราสาทเบลลิโซนาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ แคสเทลแกรนด์ (Castelgrande) มอนเตเบลโล (montebello) และคาสเทลโล ซาสโซ คอร์บาโร (Castello Sasso Corbaro) ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 หรือประมาณในช่วงยุคกลาง ซึ่งเพื่อใช้เป็นป้อมปราการชายแดนระหว่างเขตเหนือกับใต้ และได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000

จากนั้นให้ท่านเดินทางไปยัง เดอะ เทรโมลา ซาน ก็อทธาร์ด (The Tremola San Gottardo) เส้นทางการเดินทางระยะทางยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นถนนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งอีกด้วย จากการสร้างที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1827 และถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเส้นทางคดเคี้ยวที่เชื่อมต่อกันระหว่างไอโรโล (Airolo) ไปยังก็อทธาร์ด พาส (Gotthard Pass) และใช้ถนนเส้นเดอะ เทรโมลา ซาน ก็อทธาร์ด เดินทางผ่านหุบเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวอย่างอูร์เซอเรน (Urseren Valley) เพื่อเข้าสู่เรียลพ์ (Realp)

เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิร์น (Lucerne) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมากจากตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีภูเขารายล้อมอยู่บริเวณรอบ ๆ รวมถึงอยู่ใกล้กับทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne) และภายในเมืองยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดินทางตามรอย วิลเลียม เทลล์ (William Tell) วีรบุรุษจากเรื่องเล่าขานของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกเล่ามาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 15 โดยเออิจิดิอุส ชูดี (Aegidius Tschudi) เป็นเรื่องราวของนักธนูหนุ่มนามวิลเลียม เทลล์ ที่มีความยืนหยัดในการต่อต้านการกดขี่พลเมืองในอดีต ทำให้วิลเลียม เทลล์ได้รับการยกย่องจากชาวสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมในเมืองลูเซิร์น (คืนที่ 5)

***************************************************** 

วันที่หก         เมืองซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเยี่ยมชม ชาเปล บริดจ์ (Chapel Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีอายุหลายร้อยปี นอกจากนี้สะพานไม้ชาเปลยังเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์น จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือภาพวาดเก่าแก่ที่วาดอยู่บริเวณคานของสะพาน เป็นงานจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองลูเซิร์นแห่งนี้ อิสระท่าในการเยี่ยมชม และเก็บภาพความประทับใจ

ให้ท่านเดินทางมายัง สนามบินซูริค เพื่อทำการคืนรถและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 5 คืนพร้อมอาหารเช้า
  • Zurich 1 คืน
  • St. Gallen 1 คืน
  • Davos 1 คืน
  • Lugano 1 คืน
  • Lucerne 1 คืน
 • ค่าเช่ารถ 6 วัน จุดรับ-ส่ง ณ สนามบินซูริค
 • บริการ Road Map
 • คู่มือการเดินทางท่องเที่ยว
 • Swiss Coupon Pass

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในแผนการเดินทาง หรือรายการที่รวมไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าจอดรถและค่าเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ค่าประกันการเดินทาง

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: