TalonEurope

มาย ซีนิค สวิตเซอร์แลนด์ 6 วัน 5 คืน

 • Tour Code: 02006
 • Private & Join-In Tours
 • ช่วงเดินทาง 2 APR - 29 DEC 2023
 • ระยะเวลา 6 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองซูริค
 • เมืองลูเซิร์น
 • เมืองอินเทอลาเคน
 • เมืองเบิร์น
 • เมืองกรูแยร์
 • หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ (Grindelwald)

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ คู่รัก ฮันนีมูน
 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

MY SCENIC SWITZERLAND 6 Days 5 Nights
แพ็คเกจเที่ยวสวิสแบบอิสระ

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          เมืองซูริค

ยินดีต้อนรับท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค คนขับรถรอรับท่าน ณ อาคารผู้โดยขาเข้า เพื่อนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค โดยรถยนต์แบบส่วนตัว (รถมินิแวนหรือเทียบเท่า)

ที่พัก           ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง       เมืองลูเซิร์น - เมืองอินเทอลาเคน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าวันนี้ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเดินชมความสวยงามของ เมืองซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น โดยรถยนต์ส่วนตัวสำหรับคณะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ      1 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้แวะพักรับประทานอาหารกลางวันและเที่ยวชมความสวยงามของเมืองลูเซิร์น    พร้อมไกด์ท้องถิ่น ก่อนจะออกเดินทางสู่ปลายทางของเราในค่ำคืนนี้ ก็คือ อินเทอลาเคน

เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ สะพานไม้ชาเปล หรือ อนุสาวรีย์สิงโตหิน เป็นต้น

ที่พัก           นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอลาเคน (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม        เมืองเบิร์น – เมืองกรูแยร์ - เมืองอินเทอลาเคน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า ให้ท่านได้พบกับคนขับรถ ที่จะรอรับท่านจากที่พัก และนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น ให้ท่านเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเบิร์นกับไกด์ท้องถิ่น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 เมืองเบิร์นมีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เพราะคำว่า Bern หรือ Baren มีความหมายว่าหมีในภาษาเยอรมัน ส่วนสาเหตุของการตั้งชื่อนี้เพราะในสมัยก่อนผู้ครองเมืองตั้งปณิธานไว้ว่า หากล่าสัตว์ตัวไหนได้เป็นตัวแรก จะนำมาตั้งเป็นชื่อเมืองนั่นเอง จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อเมืองตั้งแต่นั้นมา

 จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองกรูแยร์ (Gruyere) เมืองเล็กๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของชีส   กรูแยร์ Gruyere cheese ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก บรรยากาศของเมืองจะเป็นแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหิน มีบ่อน้ำอยู่กลางเมือง มีโบสถ์หลังเล็กๆ และที่สำคัญคือมีปราสาทกรูแยร์ (Gruyères Castle) ตั้งอยู่บนเนินสูงในเมือง บรรยากาศของเมืองเงียบสงบมาก เหมาะแก่การเดินเล่นเที่ยวชมเมืองแบบชิลๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเมืองยอดนิยมแห่งชีส!

จากนั้นได้เวลาแห่งขนมหวาน นำท่านเยี่ยมชม โรงงานช็อคโกแลต Maison Cailler หนึ่งในยี่ห้อช็อคโกแลตที่โด่งดังไปทั่วโลกที่คุณต้องห้ามพลาดหากมาเยือนเมืองนี้ และห้ามพลาดกับ โรงงานชีสเมซงเดอกรูแยร์ (La Maison du Gruyère) โรงงานตั้งอยู่ใกล้ๆ กับปราสาทกรูแยร์ เป็นโรงงานผลิตชีสชื่อดัง สำหรับคนที่ชื่นชอบชีสเป็นชีวิตและจิตใจ ไม่ควรพลาดเด็ดขาด พร้อมเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตและได้ชิมชีสที่โด่งดังมากที่สุดของสวิสอีกด้วย

จากนั้นก็นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอลาเคน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ที่พัก           นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอลาเคน (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่           หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน - อินเทอร์ลาเคน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้จะพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ใจกลางหุบเขาบนเทือกเขา Burnese Alps ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร แถมยังขึ้นชื่อว่าเป็น ประตูสู่ภูมิภาคจุงเฟรา เพราะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านก่อนจะเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) นั่นเอง

ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Excursion ได้ (ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

-  เยี่ยมชม ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในยุโรป

-  เยี่ยมชม หมู่บ้านเวงเก้น หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าปลอดรถยนต์และมลภาวะ

หากท่านไม่ต้องการ Optional Excursion เพิ่มเติม จะนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) หมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและมีน้ำตกมากถึง 72 แห่งด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปนั่นเอง อิสระให้ท่านใช้เวลาที่หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน เก็บภาพความสวยงามให้เต็มอิ่ม ก่อนจะเดินทางกลับเมืองอินเทอร์ลาเคน

ที่พัก             ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอร์ลาเคน (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า           เมืองอินเทอลาเคน - เมืองซูริค

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้อิสระให้ท่านได้เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก และให้ท่านได้เที่ยวชม เมืองอินเทอลาเคน ตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นไปชมวิวยัง ยอดเขาฮาร์เดอคลุม (Harder Kulm) ขึ้นไปเพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้น

เมื่อขึ้นไปถึง คุณจะพบกับคาเฟ่ ร้านอาหารต่างๆ โดยห้ามพลาดกับจุดไฮไลท์อย่างสะพานสองทะเลสาบ (Two Lakes Bridge) สะพานชมวิวที่มีส่วนหนึ่งเป็นกระจก สามารถมองเห็นข้างล่างได้อย่างชัดเจน พร้อมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามของภูเขาสามเกลออย่าง Eiger, Mönch และ Jungfrau แบบพาโนรามา หรือจะเลือกไปเล่น Paddle Boat ที่ทะเลเลสาบธูน หรือทะเลสาบเบรียซ์ (Free Day กิจกรรมต่างๆไม่รวมในแพ็คเกจ)

จากนั้นก็ได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้พบกับคนขับรถที่จะรอรับท่าน เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค

ที่พัก           นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค (คืนที่ 5)

*****************************************************

วันที่หก        เมืองซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก คนขับรถรอรับท่าน เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค..

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 5 คืนพร้อมอาหารเช้า
  • Zurich 2 คืน
  • Interlaken 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน-ที่พักเมืองซูริค-สนามบิน
 • บริการรถรับ-ส่งส่วนตัวสำหรับคณะตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่น (English-Speaking driver-guide)
 • ฟรี Wi-fi บนรถ
 • บริการมัคคุเทศก์ระดับชำนาญ ณ เมืองซูริค, เมืองลูเซิร์นและเมืองเบิร์น
 • ค่าตั๋วเข้าชมโรงงานชีสและช็อคโกแลต ณ เมืองกรูแยร์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในแผนการเดินทาง หรือรายการที่รวมไว้
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมเสริมที่ยอดเขาจุงเฟรา (Optional Jungfraujoch excursion)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • ค่าจอดรถและค่าเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: