TalonEurope

ซีนิค แกรนด์ เทรน สวิส กลาเซียร์ 3000 เทอร์มัล บาธ 8 วัน 7 คืน

 • Tour Code: CH004
 • Private & Join-In Tours
 • ระยะเวลา 8 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 9 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองซูริค
 • เมืองลูเซิร์น
 • อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น
 • สะพานชาเปล
 • เมืองอินเทอร์ลาเคน
 • ถนนโฮอีเวก
 • กรินเดลวัลด์
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • หอดูดาวสฟิงคส์
 • ธารน้ำแข็งอาเล็กซ์
 • เมืองมองเทรอซ์
 • ปราสาทชิลยอง
 • ชมทิวทัศน์บนรถไฟโกลเดนท์ พาส เอ็กซ์เพลส
 • เมืองคชตาท
 • เมืองโกล เดอ ปิยง
 • กลาเซียร์ 3000
 • สถานบริการอาบน้ำแร่
 • เมืองเซอร์แมท
 • แมทเทอร์ฮอร์อน กลาเซียร์ พาราไดซ์
 • ชมทิวทัศน์บนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส
 • หมู่บ้านอันเดอร์มัท
 • เมืองลูกาโน
 • เมืองซอนดริโอ
 • เมืองทิราโน
 • ชมทิวทัศน์รถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส
 • เมืองเซนต์มอริทซ์

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

ออกผจญภัยสู่ดินแดนธรรมชาติที่เปี่ยมไปด้วยความงดงามหลากรูปแบบ อิ่มเอมใจกับบรรยากาศสุดโรแมนติก บนเส้นทางรถไฟขึ้นชื่อของสวิส ตื่นเต้นกับการขึ้นสู่จุดยอดเขาสูงเหนือน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร เพลิดเพลินกับการพักผ่อนกายด้วยน้ำแร่จากธรรมชาติแท้ ชมสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมายจากหลายเมือง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก           สนามบินนานาชาติซูริค – เมืองซูริค

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติซูริค (Zurich International Airport) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณของแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) โดยเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์และทวีปยุโรป ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างในอดีตจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลากหลายรูปแบบให้ได้เยี่ยมชมทั่วทั้งเมือง

ค่ำ                อิสระท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Novotel Zurich Airport Messe หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 1)

*******************************************************************

วันที่สอง       เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น – สะพานชาเปล – เมืองอินเทอร์ลาเคน – ถนนโฮอีเวก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวมากมายต่างแวะเวียนมาไม่ขาดสาย โดยเมืองลูเซิร์นแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าผ่านสถาปัตยกรรมโบราณจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่

นำท่านเยี่ยมชม อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสาวรีย์แกะสลักขนาดใหญ่บนผาหินที่ตั้งอยู่ในเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างโดยรัฐบาลจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบให้แก่สวิตเซอร์แลนด์แทนคำขอบคุณในความกล้าหาญของทหารชาวสวิส โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกแกะสลักเป็นภาพของสิงโตที่บาดเจ็บสาหัสจากอาวุธ เปรียบเสมือนเหล่าทหารกล้าที่ยอมเสียสละชีพเพื่อสงคราม

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้กลางน้ำที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 และได้มีการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของลูเซิร์นผ่านงานจิตรกรรมบนคานสะพาน ไม่เพียงเท่านั้นสะพานชาเปลยังเป็นแลนด์มาร์คและสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางเข้าสู่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองทางผ่านเพื่อเดินทางเข้าสู่ยอดเขา     จุงเฟรา (Jungfraujoch) และฮาร์เดอร์คุล์ม (Harder Kulm) ด้วยความงดงามทางธรรมชาติและอยู่ใกล้กับเทือกเขาสวิสแอลป์ (Swiss Alps) ทำให้เมืองอินเทอร์ลาเคนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นเมืองอินเทอร์ลาเคนแห่งนี้ยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามที่ควรค่าแก่การเก็บภาพประทับใจไว้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวของภูเขาจุงเฟราที่โดดเด่น

อิสระท่านในการช้อปปิ้งและเที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเคน สำหรับแหล่งช้อปปิ้งแนะนำในเมืองอินเทอร์ลาเคนอย่าง ถนนโฮอีเวก (Hoheweg) ย่านการค้าที่รวบรวมนาฬิกาจากแบรนด์ทั่วสวิตเซอร์แลนด์มาจำหน่ายให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีสินค้ามากมายจากแบรนด์ชั้นนำให้เลือกสรร

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก   นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Metropole, Interlaken หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 2)

*******************************************************************

วันที่สาม        กรินเดลวัลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – หอดูดาวสฟิงคส์ – ธารน้ำแข็งอาเล็กซ์ – เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองขนาดเล็กที่อยู่บนเทือกเขาเบิร์นแอลป์ (Bernese Alps) ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาและบรรยากาศธรรมชาติอันแสนร่มเย็น อีกทั้งยังตั้งอยู่บริเวณทางผ่านสำหรับขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา ทำให้เมืองกรินเดลวัลด์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งเมืองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “ประตูสู่ภูมิภาคจุงเฟรา” อีกด้วย

นำท่าน นั่งรถไฟและกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่จุดสู่สูงสุดแห่งยุโรป (Top of Europe) ยอดเขาจุงเฟราหรือจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) ยอดเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ (Alps) ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตร ทำให้ยอดเขาจุงเฟราแห่งนี้กลายเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ.2007 ยอดเขาจุงเฟรายังได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อท่านขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเยี่ยมชม หอดูดาวสฟิงคส์ (Sphinx Observation) หอดูดาวที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป เมื่อขึ้นไปสู่จุดชมวิวของหอดูดาวแล้ว ท่านจะเห็นความสวยงามทางธรรมชาติของยอดเขาอย่างยอดเขาไอเกอร์ (Eiger) และยอดเขามองซ์ (Monch) ที่สูงเด่นตระการตาท่ามกลางท้องฟ้าและก้อนเมฆ

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ ธารน้ำแข็งอาเล็กซ์ (Aletsch Glacier) ธารน้ำแข็งธรรมชาติที่มีความยาวของระยะทางมากถึง 23 กิโลเมตร ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่มีระยะทางยาวและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์อีกด้วย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย            นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติจากไร่ไวน์และเทือกเขาแอลป์ (Alps) นอกจากความงดงามเหล่านี้แล้ว เมืองมองเทรอซ์ยังมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ความสวยไม่แพ้กันให้ได้เยี่ยมชมกันอย่างเพลิดเพลิน

นำท่านเยี่ยมชม ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) ปราสาทศิลปะกอธิกโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงยุคกลาง หรือช่วงศตวรรษที่ 13 บริเวณริมทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ในอดีตนั้นปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงใช้เพื่อควบคุมการเดินทางของผู้สัญจร ในปัจจุบันปราสาทชิลยองนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองมองเทรอซ์ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Eden Palace Au Lac หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 3)

*******************************************************************

วันที่สี่           ชมทิวทัศน์บนรถไฟโกลเดนท์ พาส เอ็กซ์เพลส – เมืองคชตาท – เมืองโกล เดอ ปิยง – กลาเซียร์ 3000 – สถานบริการอาบน้ำแร่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมทิวทัศน์บนรถไฟสายโรแมนติกอย่าง โกลเดนท์ พาส เอ็กซ์เพรส (Golden Pass Express) ที่จะนำท่านเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ ความโดดเด่นของรถไฟสายสีทองนี้ คือ การออกแบบที่สร้างเพื่อการชมบรรยากาศของสองข้างทางโดยเฉพาะ ด้วยหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเห็นภาพทุ่งหญ้าและท้องฟ้าได้แบบพาโนรามาตลอดเส้นทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติจนถึงเมืองคชตาท (Gstaad)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคชตาท (Gstaad) หนึ่งในเมืองตากอากาศยอดนิยมบริเวณสวิสแอลป์ (Swiss Alps) เปี่ยมด้วยความสวยงามของพื้นที่รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ออกแบบในสไตล์สวิสชาเลต์ (Swiss Chalet) ทำให้เมืองคชตาทกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการพักผ่อน นอกจากนี้ทั่วทั้งเมืองยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ลองทำตลอดทั้งปี

นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) ดินแดนในฝันของนักพิชิตความสูงจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีจุดเด่นเป็นสถานที่ตั้งของสถานีกระเช้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 125 คน เพื่อทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของภูเขาคชตาท (Gstaad Mountain) อย่าง ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาสูงกว่า 3,000 เมตรอย่าง ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของนักปีนเขาหรือผู้ที่ชื่นชอบความสูงนั้นต้องแวะมาให้ได้ เมื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งยอดเขากลาเซียร์ 3000 แล้ว ท่านจะเห็นทิวทัศน์ของท้องฟ้าและเทือกเขามากมายแบบพาโนรามา รวมถึงความสวยงามของยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujouch) และยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)

อิสระท่านในการทำกิจกรรมต่าง ๆ บนยอดเขากลาเซียร์ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การนั่งขึ้นเขาด้วยเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้า (Chairlift) การถ่ายภาพเช็คอินบนสะพานแขวน (Tissot Cliff Walk) เป็นต้น

นำท่านพักผ่อนคลายความหนาว ณ สถานบริการอาบน้ำแร่ (Thermal Bath Brigerbad) สถานบริการน้ำแร่และสปาที่ดีที่สุดของเมือง ภายในสถานบริการประกอบไปด้วยสระน้ำทั้งในอาคารและนอกอาคารให้เลือกสรร โดยน้ำแร่ในสถานบริการอาบน้ำแห่งนี้จะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติแท้ที่มีการปรับอุณภูมิอย่างเหมาะสมอยู่ที่ 28-43 องศาเซลเซียส อิสระท่านในการพักผ่อนหย่อนใจและคลายความหนาวเย็น

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Stockalperhof หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 4)

*******************************************************************

วันที่ห้า          เมืองเซอร์แมท – แมทเทอร์ฮอร์อน กลาเซียร์ พาราไดซ์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองปลอดมลพิษที่อยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวในฐานะเมืองสกีรีสอร์ต และแหล่งกิจกรรมปีนเขาของประเทศ โดยมีจุดเด่นของเมืองอย่างยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิดสูงแหลมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองในปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองเซอร์แมทยังเต็มไปด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นมนตร์เสน่ห์ที่เกิดจากอาคารไม้ผสมผสานกับถนน

นำท่านเยี่ยมชม แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) สถานีเคเบิลคาร์ที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป บนความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งอยู่บริเวณยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากมุมนี้จะเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาที่มีลักษณะคล้ายกับพีระมิดโค้งลง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ช็อกโกแลตแบรนด์ดังอีกด้วย

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย            อิสระท่านในการเที่ยวชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตามอัธยาศัย

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Elite Hotel Tasch หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 5)

*******************************************************************

วันที่หก         ชมทิวทัศน์บนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส – หมู่บ้านอันเดอร์มัท – เมืองลูกาโน – เมืองซอนดริโอ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมทิวทัศน์สวยเหนือจินตนาการบนรถไฟสายโรแมนติกอย่าง กลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (Glacier Express) ที่จะนำท่านเดินทางผ่านธรรมชาติอันงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาสูง ผืนหญ้า ลำธาร และอีกมากมายที่จะให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความร่มรื่น ราวกับได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตลอดเส้นทางจนถึงหมู่บ้านอันเดอร์มัท (Andermatt)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านอันเดอร์มัท (Andermatt) หมู่บ้านเงียบสงบใจกลางหุบเขายัวร์เซอเริน (Urseren) ที่ยังคงอาคารบ้านเรือนดั้งเดิมให้ได้ยลโฉม ซึ่งหมู่บ้านอันเดอร์มัทนับว่าเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสงบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสงบร่มรื่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง

กลางวัน         อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐทิชิโน ตัวเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบลูกาโน (Lake Lugano) อีกทั้งยังล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้เมืองลูกาโนมีความสวยงามด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามจากสถาปัตยกรรมที่ใช้สีสันฉูดฉาดแปลกตา เนื่องจากได้รับอิทธิทางวัฒนธรรมจากประเทศที่อยู่ติดพรมแดนอย่างอิตาลี และมีกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนที่สร้างความแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ไม่น้อย อิสระท่านเยี่ยมชมเมืองลูกาโนตามอัธยาศัย

ค่ำ             เพื่อให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองลูกาโนอย่างเต็มที่ อิสระท่านในการรับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองของประเทศอิตาลีที่อยู่ใกล้กับเมืองลูกาโน

ที่พัก             นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Grand Hotel Della Pasta หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศอิตาลี (คืนที่ 6)

*******************************************************************

วันที่เจ็ด        เมืองทิราโน – ชมทิวทัศน์รถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส – เมืองเซนต์มอริทซ์ – เมืองซูริค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม เมืองทิราโน (Tirano) ประเทศอิตาลี เมืองปลายทางของรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) โดยเมืองทิราโนนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประเทศอิตาลีเป็นอย่างมาก ทำให้ท่านรู้สึกถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะต่าง ๆ ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีได้เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย รถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) รถไฟเส้นทางเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุด ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักเดินทางอย่างยาวนานกว่า 110 ปี นอกจากนี้ยังให้บริการบนเส้นทางที่ได้รับการจดทะเบียนมรดกโลกอย่าง เส้นทางสะพานโค้ง 360 องศา (Brusio Spiral Viaduct) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติสองข้างทางจนถึง เมืองเซนต์มอริทซ์ (St. Moritz)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซนต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เมืองภายในรัฐเกราบึนเดิน (Graubunden) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำแร่โบราณที่มีอายุหลายพันปี เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนกายและพักผ่อนหย่อนใจโดยกานแช่น้ำแร่ร้อน ๆ นอกจากนี้เมืองเซนต์ มอริทซ์ยังมีทะเลสาบที่งดงามเป็นประกาย และสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภูเขากับธรรมชาติแสนสวยให้ได้เยี่ยมชม

กลางวัน         เพื่อให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองเซนต์ มอริทซ์อย่างเต็มที่ อิสระท่านในการรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย            นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณของแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) โดยเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์และทวีปยุโรป ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างในอดีตจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลากหลายรูปแบบให้ได้เยี่ยมชมทั่วทั้งเมือง

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก   นำเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Novotel Zurich Airport Messe หรือโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คืนที่ 7)

*******************************************************************

วันที่แปด       ทะเลสาบซูริค – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – สนามบินนานาชาติซูริค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซูริค (Zurich International Airport) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

คณะเดินทางออกสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) ประเทศไทย

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: