TalonEurope

สวีท ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 6 คืน

 • Tour Code: 02005
 • Private & Join-In Tours
 • ช่วงเดินทาง 5 APR - 7 NOV 2023
 • ระยะเวลา 7 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 5 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ซูริค
 • ลูเซิร์น
 • อินเทอลาเคน
 • กรูแยร์
 • เบิร์น

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ คู่รัก ฮันนีมูน

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

SWEET TOUR SWITZERLAND 7 Days 6 Nights
แพ็คเกจเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบอิสระ พาเยือน 5 เมืองยอดนิยม

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          สนามบินซูริค

ยินดีต้อนรับท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค คนขับรถรอรับท่าน ณ อาคารผู้โดยขาเข้า เพื่อนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค โดยรถยนต์แบบส่วนตัว (รถมินิแวนหรือเทียบเท่า)

ที่พัก           ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง       เมืองซูริค เดินชมร้านช็อคโกแลต น้ำตกไรน์ ปราสาทเลาเฟิน เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าวันนี้ไกด์ท้องถิ่น จะพาท่าน เดินชมร้านช็อคโกแลต ที่มีมากมายรอบๆ เมืองซูริค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ เลือกซิมช็อคโกแลตในรสชาติต่างๆ (ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเดินชมเมืองโดยใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) โดยรถส่วนตัวสำหรับคณะที่มีคนขับรถรอรับท่าน น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ทรงใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณทางเหนือของเมืองซูริค มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร

ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงามของ ปราสาทเลาเฟิน (Laufen Castle) ซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ําไรน์ที่ดีที่สุด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในปราสาทยุคกลางที่สวยงามซึ่งอยู่ติดกับน้ำตกไรน์อันยิ่งใหญ่ ท่านสามารถเลือกขึ้นลิฟต์พาโนรามาหรือใช้เส้นทางเบลเวเดียร์อันสวยงามที่นำท่านไปสู่จุดชมวิวน้ำตกไรน์อย่างใกล้ชิด

และให้ท่านได้แวะชม เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เป็นเมืองเล็กอันเงียบสงบ แต่เปี่ยมด้วย มนต์เสน่ห์อันดึงดูด ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนด์ ติดกับพรมเเดนของเยอรมนี จึงมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกับเยอมนีเเละบรรยากาศในเเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่าเเก่โบราณ และผ่านป้อมปราการมูนอท (Munot) ซึ่งเป็นป้อมปราการตั้งอยู่บนเนินริมแม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน สร้างในสมัยยุคกลางในศตวรรษที่ 15 เพื่อป้องกันการรุกรามจากเยอรมนี จากด้านบนเราสามารถชมวิวเมืองได้ทั้งเมืองเลยทีเดียว

จากนั้นก็ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซูริค

ที่พัก           นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม        เมืองซูริค เมืองลูเซิร์น ชมโรงงานช็อคโกแลต เมืองอินเทอลาเคน

เช้า             รับประอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เดินเล่นชมเมืองซูริค กับไกด์ท้องถิ่น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เพื่อเดินทางสู่ Max Chocolatier โรงงานช็อคโกแลตชื่อดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเดินชมโรงงานกว่า 90 นาที นอกจากนั้นท่านยังจะได้ชิมช็อคโกแลต 6 รสชาติสุดพิเศษพร้อมกับได้สร้างสรรค์การทำช็อคโกแลตจากฝีมือตัวเองกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำช็อคโกแลตทั้ง 4 ท่านอีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองลูเซิร์น (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ลูเซิร์นถือเป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มลูเซิร์น (Luzern)

อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ สะพานไม้ชาเปล หรือ อนุสาวรีย์สิงโตหิน เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเคน 

ที่พัก           ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอลาเคน (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่            เมืองอินเทอลาเคน - ยอดเขา Harder Kulm

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้อิสระให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ณ เมืองอินเทอลาเคน เมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบถึง 2 แห่ง คือ ทะเลสาบเบรียนซ์  และ ทะเลสาบทูน ด้วยทัศนียภาพอันงดงามราวกับเมืองในฝัน แถมยังตั้งอยู่ตรงจุดที่สามารถเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปที่มีความสูงถึง 4,158 เมตร จึงทำให้เมืองอินเตอร์ลาเคนแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆท่านที่อยากมาพักผ่อน ดื่มด่ำกับเสน่ห์ของที่นี่อีกด้วย ก่อนมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกของอินเทอร์ราเคน (Interlaken East) เพื่อขึ้นไปยัง ฮาร์เดอร์ คูล์ม (Harder Kulm) เป็นจุดชมวิวที่ความสูง 1,322 เมตร

อิสระให้ท่านได้ชมวิวบนยอดเขา Harder Kulm เพลิดเพลินกับทัศนียภาพเหนือทะเลสาบสองแห่ง ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun) รวมถึงภูเขา Eiger, Monch และ        Jungfrau ให้ท่านได้เดินไปตามเส้นทางระยะทางกว่า 4.1 กม. เพื่อกลับไปยังเมืองอินเทอร์ลาเคน และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพแบบพาโนรามาระหว่างทางได้ตามต้องการ

หลังอาหารกลางวัน นำท่านแวะเยี่ยมชม ฟังกี้ช็อกโกแลตคลับ (Funky Chocolate Club) เป็นการปิดฉากการค้นพบความหวานของสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้ลิ้มรสและสามารถสร้างสรรค์ช็อกโกแลตของท่านเอง (ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

ที่พัก           ให้ท่านกลับสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอลาเคน (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า           เมืองมองต์โบวอน - เมืองกรูแยร์ - เมืองเบิร์น - เมืองอินเทอลาเคน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าวันนี้ให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศในการ นั่งรถไฟสาย Golden Pass Express มุ่งหน้าสู่ เมือง     มองต์โบวอน (Montbovon)

เมื่อท่านเดินทางถึงเมืองมองต์โบวอนแล้ว จะมีคนขับรถรอรับท่านและนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) เป็นเมืองเล็กๆที่เป็นต้นกำเนิดของชีสกรูแยร์ (Gruyere cheese) ที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก พร้อมกับบรรยากาศของเมืองจะเป็นแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหิน มีบ่อน้ำอยู่กลางเมือง มีโบสถ์หลังเล็กๆและที่สำคัญคือมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูงในเมือง บรรยากาศของเมืองเงียบสงบมาก เหมาะแก่การเดินเล่นเที่ยวชมเมืองแบบชิวๆ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเมืองยอดนิยมแห่งชีส! จากนั้นได้เวลาแห่งขนมหวาน นำท่านเยี่ยมชมโรงงานช็อคโกแลต Maison Cailler หนึ่งในยี่ห้อช็อคโกแลตที่โด่งดังไปทั่วโลกที่คุณต้องห้ามพลาดหากมาเยือนเมืองนี้

ระหว่างเดินทางกลับคนขับรถจะให้ท่านได้แวะเที่ยวชมสิ่งที่น่าสนใจใน เมืองเบิร์น และอิสระให้ท่านได้แวะทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่อินเทอลาเคน โดยรถยนต์ส่วนตัว

ที่พัก           ให้ท่านกลับสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอลาเคน (คืนที่ 5)

*****************************************************

วันที่หก         หมู่บ้านเลาเทินบรุนเนิน ยอดเขาชิลธอร์น เมืองซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทินบรุนเนิน (Lauterbrunnen) ซึ่งเป็นหมู่บ้านในรัฐเบิร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ลึกเข้ามาจากเมืองอินเทอลาเคนราว 12 กิโลเมตรและตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ หรือที่เรียกว่าหุบเขาแห่งน้ำตก เป็นที่ตั้งของน้ำตก 72 แห่ง แต่ละแห่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน

จากนั้นจะพาเดินทางต่อไปยัง เมืองสเตเชลเบิร์ก (Stechelberg) นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ที่ความสูง 2,970 เมตร อย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ เจมส์ บอนด์ เพราะที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง On Her Majesty's Secret Service ท่านสามารถเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงบนยอดเขาแห่งนี้ได้เช่นกัน

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค

ที่พัก           นำท่านเข้าเช็คอิน ณ ที่พักใน เมืองซูริค (คืนที่ 6)

*****************************************************

วันที่เจ็ด        เมืองซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก คนขับรถรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 6 คืนพร้อมอาหารเช้า
  • Zurich 3 คืน
  • Interlaken 3 คืน
 • ค่าบริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัวสำหรับคณะ ตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่น (English-Speaking driver-guide)
 • ฟรี Wi-fi บนรถ
 • ไกด์ท้องถิ่นพาเดินชมเมืองซูริค
 • ไกด์ท้องถิ่นพาชมร้านช็อคโกแลตในเมืองซูริค
 • ค่าตั๋วเข้าชมน้ำตาไรน์
 • แพ็คเกจทำช็อคโกแลต เมืองลูเซิร์น
 • ค่าตั๋วขึ้นรถรางไฟฟ้ายอดเขาฮาร์ดเดอร์คลุม ณ เมืองอินเทอลาเคน
 • ค่าตั๋วรถไฟ Panoramic Train จาก Interlaken สู่ Montbovon
 • ค่าตั๋วเข้าชมโรงงานช็อคโกแลตที่เมืองกรูแยร์
 • ค่าตั๋วขึ้นกระเช้าจาก Stechelberg สู่ยอดเขาชิลธอร์น

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสายการบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมเสริมที่ยอดเขาจุงเฟรา (Optional Jungfraujoch excursion)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ค่าประกันการดินทาง
 • ค่าวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: