TalonEurope

สวิส วันเดอร์แลนด์ 9 วัน 8 คืน

 • Tour Code: 02004
 • Scenic Rail Packages
 • ช่วงเดินทาง 2 APR - 25 SEP 2023
 • ระยะเวลา 9 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 5 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองซูริค (Zurich)
 • เมืองลูเซิร์น (Lucerne)
 • เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • กรุงเบิร์น (Bern)
 • เมืองกรุยแยร์ (Gruyeres)
 • เลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen)
 • แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)
 • หมู่บ้านแซงต์ มอร์ริทซ์ (village of St. Moritz)
 • เมืองวาดูซ (Vaduz)

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ VIP 5 ดาว
 • แพ็คเกจทัวร์ คู่รัก ฮันนีมูน

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

Switzerland Wonderland 9 Days 8 Nights
แพ็คเกจเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก        เมืองซูริค

ยินดีต้อนรับท่านสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซูริคนั้นได้ถูกก่อตั้งมานานกว่า 2,000 ปี โดยชาวโรมันช่วง 150 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งขณะนั้นมีชื่อเรียกว่า Turicum ซูริคยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งมวลชนของประเทศ อาทิ ระบบขนส่งรถไฟ เส้นทางการคมนาคม การจราจรทางอากาศ โดยเป็นที่ตั้งของสนามบินและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดและการจราจรหนาแน่นที่สุดในประเทศซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายล้อมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย

พนักงานขับรถรอต้อนรับท่าน ณ บริเวณทางออก เพื่อนำท่านไปยังที่พักโดยรถส่วนตัวสำหรับคณะ

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง      เมืองลูเซิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองซูริค โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเก็บความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆ

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หลังจากที่ท่านเดินทางถึงเมืองลูเซิร์นแล้ว ท่านจะได้พบกับไกด์ท้องถิ่น ที่คอยดูแล ให้ข้อมูล และนำชมสิ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้

เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม โดยระหว่างทางท่านจะได้ผ่านเส้นทาง Brünig Pass ชมวิวอันสวยงามของทะเลสาบลองเกนที่มีเทือกเขาแอลป์ล้อมรอบอยู่

จากนั้นก็ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken)

ที่พัก   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม       กรุงเบิร์น – เมืองกรุยแยร์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ในวันนี้คนขับรถรอรับท่าน ณ ที่พัก เพื่อนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern)  เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 กว่าปีที่แล้วโดยมีแม่น้ำอาราเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมืองเสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกได้สร้างกำแพงและสะพานข้ามที่สามารถชักสะพานขึ้นลงได้ เมืองนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1863 และ ถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 อีกด้วย โดยมีไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินชมเมืองเบิร์นเป็นเวลา 2 ชม. เพื่อให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของเมืองเก่าแก่ที่มีความขลังและคลาสสิกมากๆของเมืองเบิร์น

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองกรุยแยร์ (Gruyeres) สวรรค์ของคนรักชีส กรุยแยร์เป็นเมืองเล็กๆที่เป็นต้นกำเนิดของชีสกรุยแยร์ (Gruyere cheese) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก บรรยากาศจะเป็นแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหินสวยงาม มีบ่อน้ำอยู่ใจกลางเมือง มีโบสถ์หลังเล็กๆและที่สำคัญคือมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูง บรรยากาศของที่นี่เงียบสงบมากๆ เหมาะแก่การเดินเล่นเที่ยวชมเมืองกันแบบชิลๆ

ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้ลิ้มรสความอร่อยของชีสกรุยแยร์ ในโรงงานชีสท้องถิ่น (La Maison du Gruyere) เป็นหนึ่งในชีสชื่อดังระดับโลก เนื้อชีสแข็ง เนียน รสชาติไม่จัดจ้านเหมือนพวกบลูชีส ชีสชนิดนี้ผลิตขึ้นในเมืองกรุยแยร์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และมีโอกาสได้ลองชิมฟองดูว์แท้ๆ (Maison Cailler) ตั้งอยู่ในเมืองบรอค ไม่ไกลจากโรงผลิตชีสกรุยแยร์เป็นแหล่งผลิตและให้ความรู้เกี่ยวกับช็อคโกแลตอันดับต้น ๆ และเป็นแบรนด์เก่าแก่ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น

ที่พัก   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่          เมืองเลาเทอร์บรุนเนน - เมืองเซอร์แมท

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้เช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านไปยัง เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) หมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีน้ำตกถึง 72 แห่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งท่านจะได้ชมน้ำตกทรัมเมลบีช (Trummelbach Falls) ที่งดงาม และน้ำตกสเตาบ์บาค (Staubbach Falls) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป หมู่บ้านแห่งนี้ยังโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชาเล่ต์สวิส เป็นจุดที่ให้ท่านได้แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ที่นี่มีร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมมากมายหลังรับประทานอาหารกลางวัน

คนขับรถจะไปรับท่านเพื่อออกเดินทางไปยัง เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

ที่พัก           นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเซอร์แมท (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า        เมืองเซอร์แมท - แมทเทอร์ฮอร์น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้อิสระให้ท่านได้เที่ยวทำกิจกรรมต่างๆได้ที่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ด้วยทิวทัศน์ของ แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) เป็นยอดเขาตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี มีความสูงถึง 4,478 เมตร นับว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก จุดชมวิวที่สวยงามอยู่ใกล้กับ            เมืองเซอร์แมท ชมความบริสุทธิ์ของเทือกเขาแอลป์ บริเวณว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ และท่านสามารถเล่นสกีในเวลาว่างและเพลิดเพลินกับประสบการณ์อันน่าทึ่งได้ที่เซอร์แมทซึ่งเปิดตลอดทั้งปี

หรือจะเลือกซื้อเป็น Optional Excursion to Gornergrat (ค่าบริการไม่รวม Optional Excursion)

- นั่งรถไฟ Gornergrat Railway เป็น เส้นทางรถไฟบนภูเขา ตั้งอยู่ในรัฐวาเลของสวิส โดยเชื่อมโยงหมู่บ้านตากอากาศของ Zermatt ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,604 เมตร ไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรท Gornergrat

โดยท่านจะสัมผัสความหนาวบนสถานี Gornergrat Bahn ระดับความสูง 3,083 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จากชุดชมวิวนี้เราจะสามารถมองเห็น เขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาอันเลื่องชื่อของสวิส เป็นยอดเขารูปทรงปิรามิดที่สวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และธารน้ำแข็งเกรนซ์เกลตเชอร์ Grenzgletscher ได้อย่างชัดเจน ด้านบนก็จะเป็นโรงแรมและร้านอาหาร สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเยือน และในช่วงฤดูหนาวข้างบนก็จะเต็มไปด้วยเหล่านักสกีมากมาย สามารถไปทำกิจกรรมได้เช่นกัน

ที่พัก           นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเซอร์แมท (คืนที่ 5)

*****************************************************

วันที่หก        Glacier Express ‐ เมืองแซงต์ มอร์ริทซ์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก วันนี้ให้ท่านได้นั่งรถไฟแบบพาโรนาม่าที่จะพาท่านลัดเลาะผ่านเทือกเขาแอลป์ด้วย รถไฟสาย Glacier Express อันโด่งดังเป็นเส้นทางสุดโรแมนติก

คุณจะผ่านอุโมงค์และสะพานหลายร้อยแห่งเพื่อไปยัง หมู่บ้านแซงต์ มอร์ริทซ์ (Village of St. Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงที่ 1775 เมตร เหนือน้ำทะเล

จากนั้นก็อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง

ที่พัก           นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองแซงต์มอริส (คืนที่ 6)

*****************************************************

วันที่เจ็ด       เมืองแซงต์ มอร์ริทซ์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ หมู่บ้านแซงต์ มอร์ริทซ์ (Village of St. Moritz) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์บนเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงเหนือน้ำทะเลที่ 1,775 เมตร ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขาชื่อ Piz Bernina ตั้งตระหง่านสูงที่สุดที่ระดับ 4,049 เมตร เมืองแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ ส่วนที่อยู่บนเขาและส่วนที่ราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยู่ตรงกลางถือเป็นหนึ่งในแหล่งสกีรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เคยใช้เป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1928 และ 1948

ที่พัก   ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมใน เมืองแซงต์มอริตซ์ (คืนที่ 7)

*****************************************************

วันที่แปด      เมืองไฮดี้แลนด์ เมืองลิกเตนสไตน์ เมืองซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

หลังจากนั้นเราจะพาท่านออกเดินทางไปยังไปเยี่ยมชม ไฮดี้แลนด์ (Heidiland) และ เมืองลิกเตนสไตน์ (Lichtenstein) นั่งรถส่วนตัวจากแซงต์ มอร์ริทซ์ไปยังไฮดี้แลนด์

ซึ่งท่านจะได้เยี่ยมชม หมู่บ้านไฮดี้ (Heidi) บ้านของ Heidi หมู่บ้านนี้จริงๆมีชื่อว่า มายเอนเฟลด์ (Maienfeld)  แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักหมู่บ้านนี้กันในนามไฮดี้แลนด์เพราะฉากของนิยายเรื่อง “ไฮดี้” (Heidi) เป็นนิยายที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นสำหรับเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็นิยมอ่านด้วย หลังหวนระลึกถึงความทรงจำในวัยเด็ก

จากนั้นนำท่านชม เมืองวาดูซ (Vaduz) ใน ลิกเตนสไตน์ (Lichtenstein) วาดูซเป็นเมืองหลวงของลิกเตนสไตน์และเป็นที่ตั้งของราชวงศ์ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินป่าในวาดูซและ ปราสาทวาดูซ (Vaduz Castle)ซึ่ งเป็นที่ประทับของเจ้าชายแห่งลิกเตนสไตน์ เป็นโบราณสถานจากยุคกลาง มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี เมื่อตอนช่วงต้นศตวรรษที่ 12 ถูกสร้างเป็นป้อมปราการมาก่อน ต่อมาได้มีการปรับปรุงใหม่มาเรื่อยๆ โดยเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 (Franz Josef II) ในปัจจุบัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองซูริค

ที่พัก   ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองซูริค (คืนที่ 8)

*****************************************************

วันที่แปด      ซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านเช็คเอ้าท์เตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก พบพนักงานขับรถ ณ ล็อบบี้ของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • บริการโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
  • Zurich 2 คืน
  • Interlaken 2 คืน
  • Zermatt 2 คืน
  • St. Moritz 2 คืน
 • บริการถรับส่ง สนามบิน-ซูริค-สนามบิน
 • บริการ WiFi บนรถ
 • บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) ในซูริค, ลูเซิร์น, เบิร์น, วาดุซ
 • บัตรเข้าชมโรงงานชีสและช็อกโกแลต ณ เมืองกรูแยร์ (Gruyères)
 • ตั๋วที่นั่งรถไฟ Glacier Express Panoramic Train Ticket
 • สปา thermal baths แช่น้ำแร่ ณ เมืองแซงต์ มอร์ริทซ์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: