TalonEurope

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben)

หอนาฬิกาบิกเบน (Big Ben) แลนด์มาร์คริมแม่น้ำเทมส์ (River thames) ที่ ที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ เป็นเครื่องบอกเวลาอายุกว่า 159 ปีที่ส่งเสียงระฆังบอกเวลาให้คนทั่วโลกผ่านสถานีวิทยุบีบีซี (BBC)

หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าบิกเบน (Big Ben) ที่เราใช้เรียกหอนาฬิกานั้น ในความเป็นจริงแล้วคือชื่อของระฆัง The Great Bell ที่อยู่ในตัวหอนาฬิกา ซึ่งเอาไว้ตีส่งเสียงบอกเวลา ส่วนตัวหอนาฬิกานั้นในตอนแรกมีชื่อว่า The Clock Tower Of Westminster ก่อนจะได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น The Elizabeth Tower เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรครองราชย์ครบ 60 ปี แต่ชื่อที่ผู้คนมักใช้เรียกทั้งตัวหอนาฬิกาและระฆังก็คือบิกเบน (Big Ben) นั่นเอง

หอนาฬิกาบิกเบนนั้นได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อออกัสตัส พิวจิน โดยออกแบบในลักษณะนีโอกอธิก (neo-gothic style) หอนาฬิกาบิกเบนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1859 และกลายเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงมีนาฬิกาอยู่ทั้งสี่ด้านของหอเลยทีเดียว แม้ว่าหอนาฬิกาบิกเบนจะได้รับการออกแบบโดยออกัสตัส พิวจิน (Augustus Pugin)แต่หอนาฬิกาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการออกแบบพระราชวังเวสมิสเตอร์ (Wesminster Palce) ใหม่อีกครั้งโดยชาร์ลส์ แบร์รี่ หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในปีค.ศ. 1834

หอนาฬิกาบิกเบนไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปชมภายในตัวอาคารที่มีบันได้ถึง 334 ขั้น แต่ว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินชมรอบ ๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีเวลาเปิดปิด การเดินทางไปที่บิกเบนนั้นทำได้โดยการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงที่สถานีเวสต์มินสเตอร์ (Westminster)

Tags:

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: