TalonEurope

แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาอันงดงามสูงสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์

        แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาอันงดงามสูงสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ จุดชมวิวใกล้เมืองเซอร์แมท หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์

        ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น หรือ The Matterhorn เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวและนักปีนเขา ซึ่งคำว่า “ฮอร์น” มีความหมายในภาษาไทยแปลว่า “เขาสัตว์” โดยยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นนั้น มีรูปร่างสูงแหลมคล้ายพีระมิดและมีส่วนที่หักงอลงมาเหมือนกับเขาสัตว์นั่นเอง ซึ่งยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นนั้นมีความสูงถึง 4,478 เมตร สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ตระกาลตา

        นอกจากยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นจะเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสวิสแล้วนั้น ยังอยู่ใกล้กับเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ซึ่งเป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษและเต็มไปด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ เนื่องจากเซอร์แมทเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์เข้ามาในบริเวณเมือง ทำให้เมืองค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนสไตล์วินเทจ ที่ไม่ว่าใครเห็นก็จะต้องตื่นตาไปกับความสวยงามนี้อย่างแน่นอน

        หากมีโอกาสได้มาเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์แล้วละก็ จะต้องมาเก็บภาพบนยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแห่งนี้ให้ได้ รับรองว่าจะทำให้ติดตาตรึงใจคุณไปอีกนานแสนนาน แล้วมาเที่ยวด้วยกันนะคะ

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: