TalonEurope

มหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris)

เยี่ยมชมมหาวิหารทรงคุณค่า ณ มหาวิหารซาเครเกอร์ (the basilica of the sacred heart of paris) ศาสนสถานทรงมนต์ขลังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส (The Heart of Paris)

มหาวิหารซาเครเกอร์ เป็นมหาวิหารเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) หรือเขาแห่งเดียวในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้เป็นวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิกชิ้นเอกอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยค.ศ.1875 โดยโปล อาบาดี (Paul Abadie) และเสร็จสิ้นในเวลา 40 ปีต่อมา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในการระลึกถึงทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามฝรั่งเศส-เยอรมันในช่วงปี 1870-1871 และกลุ่มสังคมนิยมที่ถูกกองทัพฝรั่งเศสสังหารกว่าหมื่นคน

มหาวิหารซาเครเกอร์เป็นมหาวิหารได้ชื่อว่ามีความยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากทำเลที่ตั้งจะอยู่บนภูเขาทำให้มองเห็นหอไอเฟลตรงกลางพอดีแล้ว ศิลปะทั้งภายในและภายนอกก็โดดเด่นเช่นเดียวกัน ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมาโนไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) ที่เน้นความยิ่งใหญ่ ผสมผสานกับหลังคาทรงโค้ง ภายนอกมีประติมากรรมรูปปั้นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ทั้งโจน ออฟ อาร์ก (Jeanne d’Arc)  และพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 (Louis IX)

ส่วนของวิหารก็สร้างจากหินปูนทราเวอร์ทีนที่สามารถทนต่อสภาวะภูมิอากาศทำให้สามารถรักษาสภาพมาจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญภายในวิหารมีภาพพระเยซูขนาดใหญ่ (Great Mosaic of Christ) หรือภาพโมเสกที่ใช้เวลาสร้างสรรค์กว่าทศวรรษที่ควรที่ควรต้องมาชมให้เห็นกับตาสักครั้งในชีวิตอีกด้วย

มหาวิหารซาเครเกอร์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 6.00-22.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม สามารถโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 ลงที่สถานีอองแวร์ (Anvers) หรือสาย 12 ลงที่สถานีอับบาเซส (Abbesses)

Tags:

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: