TalonEurope

จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)

เยี่ยมเยือนแหล่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของฝรั่งเศส ณ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)  สัญลักษณ์ของสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส  สงครามกลางเมืองครั้งสำคัญที่เป็นที่จดจำของชาวฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน

จัตุรัสคองคอร์ด  (Place de la Concorde) เป็นจัตุรัสสำคัญที่มีลานกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงปารีส มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของฝรั่งเศส โดยจัตุรัสคองคอร์ดแห่งนี้เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกฌ็าค เอน เกเบรียล (Jacques Ange Gabriel) เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้า แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ จัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นลานแห่งการนองเลือดครั้งสำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศส ด้วยในช่วงที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้น พื้นที่จัตุรัสแห่งนี้เคยใช้เป็นลานประหารชาวฝรั่งเศสจำนวนมาก

รวมถึงบุคคลสำคัญอย่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 (Louis XVI de France)  และพระนางมารี อ็องตัวแนต (Marie Antoinette) นอกจากนี้จัตุรัสคองคอร์ดยังมีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ เสาหินโอเบลิสก์(Obelisk) เสาหินขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอยู่บริเวณจัตุรัส เสาหินแห่งนี้ถือเป็นประติมากรรมสัญลักษณ์สำคัญแห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และฝรั่งเศสอีกด้วย โดยด้านข้างของเสาหินนี้ยังมีการสร้างประติมากรรมน้ำพุ (Fontaine de Jacques Hirtoff) ขนาดใหญ่สองข้าง ขนาบเสาโอเบลิสก์ไว้ สร้างความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการเก็บภาพประทับใจสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี

จัตุรัสคองคอร์ด เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินลงที่สถานีคองคอร์ด (Concorde) หรือรถประจำทางสาย 24, 42, 52, 72, 73

Tags:

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: