TalonEurope

พระราชวังช็องบอร์ (Château de Chambord)

เยี่ยมชมพระราชวังเก่าแก่ของประเทศฝรั่งเศสพร้อมดื่มด่ำกับความโรแมนติกของบรรยากาศโดยรอบ ณ พระราชวังช็องบอร์(Château de Chambord)  พระราชวังเก่าแก่ริมลุ่มน้ำลัวร์(Loire)ของฝรั่งเศสที่งดงามราวกับภาพฝัน เรียนรู้ประวัติพระราชวังเก่าแก่ เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรเนอซองภายใน พร้อมเก็บภาพประทับใจบนดาดฟ้า ที่ พระราชวังช็องบอร์

พระราชวังช็องบอร์ (Château de Chambord) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลัวร์ (Loire) ในเขตชนบทช็องบอร์ (Chambord) ของประเทศฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นพระราชวังสำคัญอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสที่ได้ชื่อว่าสวยงามและมีบรรยากาศโรแมนติกที่สุดมาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่ 15 สร้างขึ้นโดยกษัติรย์ฟรองซัวร์ที่ 1 (Francis I of France) ของฝรั่งเศสตามพระราชประสงค์ในการสร้างตำหนักเพื่อประทับระหว่างที่พระองค์ล่าสัตว์ เนื่องด้วยความชื่นชอบของพระองค์ประกอบกับพระราชอำนาจของพระองค์ในสมัยนั้นที่ครอบคลุมไปถึงการปกครองเมืองมิลานในอิตาลี ทำให้พระราชวังช็องบอร์ (Château de Chambord) ถูกสร้างขึ้นอยู่บนพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่และได้รับการออกแบบตัวพระราชวังด้วยสถาปัตยกรรมเรเนอซอง (Renaissance) ของอิตาลี

ซึ่งความงามของพระราชวังแห่งนี้โดดเด่นและงดงามที่สุดทั้งภายในและภายนอก เริ่มตั้งแต่หลังคาด้านนอกของตัวอาคารหลักที่ปรากฏหอคอยนับรวมกันได้ถึง 11 หอ แต่ละหอคอยเรียงรายลดหลั่นอย่างไม่สมมาตรกัน ภายในมีลวดลายแกะสลักบนหลังคาที่แกะเป็นรูปซาลามันเดอร์หรือสัญลักษณณ์ของพระเจ้าฟรองซัวร์ (Francis I of France) ผู้ก่อสร้างพระราชวัง มีสถาปัตยกรรมบันไดเวียน 2 ข้างที่วนขนานกัน อีกทั้งผู้เยี่ยมชมยังสามารถเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อชมวิวพระราชวังและบรรยากาศสุดโรแมนติกบริเวณโดยรอบจากมุมสูงได้อีกด้วย ทั้งหมดทั้งมวลประกอบรวมกันเป็นความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สวยงามและโรแมนติกที่สุด จนวอลต์ ดิสนีย์(Walt Disney)ได้นำไปเป็นต้นแบบปราสาทในภาพยนตร์   อนิเมชั่นเรื่องดังที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่างโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and The Beast)

เดินเล่นในพระราชวังช็องบอร์ที่เปิดในเข้าชมทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว แถมการเดินทางที่สะดวกที่สุดพระราชวังช็องบอร์ (Château de Chambord) เปิดทำการตั้งแต่ 9.00-17.00น. ในฤดูร้อน และ 9.00-18.00น. ในฤดูหนาว  เสียค่าเข้าชมทั้งพระราชวังในราคา 12 ยูโร การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือรถส่วนตัว แต่ก็สามารถเดินทางโดยรถสาธารณะคือรถชัตเติลบัสจากเมืองบล็วค (blois) ก็ได้เช่นกัน

  • เวลาเปิดปิด : เปิดทำการตั้งแต่ 9.00-17.00น. ในฤดูร้อน และ9.00-18.00น. ในฤดูหนาว
  • ค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมทั้งพระราชวังในราคา 12 ยูโร
  • วิธีการเดินทาง : การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือรถส่วนตัว แต่ก็สามารถเดินทางโดยรถสาธารณะคือรถชัตเติลบัสจากเมืองบล็วค (blois)

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: