TalonEurope

เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)

ความสวยงามจากทุกสิ่งบนโลกใบนี้คือศิลปะ แต่ถ้าคุณอยากตามรอยต้นแบบศิลปะในแบบที่คาดไม่ถึงล่ะก็ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีให้คำตอบกับคุณได้

ฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำอาร์โน ในประเทศอิตาลี มีประชากรกว่าเจ็ดแสนคน เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความรุ่มรวยทางศิลปะและเป็นเมืองต้นกำเนิดของศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่แท้จริง

ฟลอเรนซ์ก่อตั้งโดยชาวโรมัน ในปี 59 ก่อนคริสตกาล เมื่อนายทหารโรมันได้รับการจัดสรรที่ดินจากจูเลียส ซีซาร์ บริเวณริมแม่น้ำอาร์โน ทหารจึงสร้างเมืองคล้ายป้อมค่าย เนื่องจากเมืองนี้เติบโตภายใต้การปกครองของชาวโรมัน ใจกลางเมืองจึงมีวิหารเทพเจ้า โรงมหรสพ โรงอาบน้ำ ตามธรรมเนียมโรมัน

ฟลอเรนซ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางศิลปะและและสถาปัตยกรรม เนื่องจากยุคกลาง เกิดกาฬโรคระบาดไปทั่วยุโรป ประชาชนล้มตาย ผู้คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน เมื่อเหล่าปัญญาชนกลับเข้ามาสู่ตะวันตกก็นำความรู้จากฝั่งตะวันออกและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงตำราความรู้ของกรีก โรมันที่เก็บรักษาไว้อย่างดีกลับมาด้วย ฟลอเรนซ์ได้รับผู้คนเหล่านี้เข้ามาในเมือง ด้วยการอุปถัมภ์หลักจากตระกูล เมดิชี (Medici) เมดิชีเริ่มต้นด้วยธุรกิจเกษตรและค้าขนแกะก่อนจะขยายตัวไปสู่ธุรกิจธนาคาร เมื่อผู้มีอำนาจเก่าสูญอำนาจ ตระกูลเมดิชีก็ได้ก้าวเข้ามาปกครองฟลอเรนซ์

ด้วยความร่ำรวยของตระกูลเมดิชี พวกเขาจึงสร้างห้องสมุด ว่าจ้างสถาปนิกให้สร้างงานศิลปะ อาคารที่สวยงามต่างๆ ทำให้เหล่าศิลปินและปัญญาชนนำความรู้เก่ามาทบทวนใหม่และส่งผลให้วิทยาการเหล่านี้แพร่หลายออกไป นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฟลอเรนซ์แห่งนี้จึงเป็นเมืองแห่งศิลปะตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการอย่างแท้จริง

สถานที่ในเมืองฟลอเรนซ์ที่ควรค่าแก่การชมศิลปะและความสวยงามก็คือ มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence cathedral) ซึ่งมีอายุกว่า 800ปี ภายนอกอาคารสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

นอกจากนี้ยังมี มหาวิหารซานลอเรนโซ (San Lorenzo) ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน เรอเนซองส์ชิ้นเอก และสำหรับคนรักศิลปะ ต้องไปชมหอศิลป์อุฟฟิซิ (Galleria degli Uffizi) ซึ่งมีผลงานศิลปะระดับโลกหลากหลายชิ้น แม้แต่นอกอาคารก็ยังมีโบสถ์ น้ำพุ ลานกว้างให้เราได้ชมความประณีตของสถาปัตยกรรม

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: