TalonEurope

เมืองเจนีวา (Geneva)

ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศสุดชิลที่คุณจะรู้จักมากกว่าคำว่าผ่อนคลายที่เมือง ‘เจนีวา’ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แห่งนี้
‘เจนีวา’ มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 15.9 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ( Lake Geneva )  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของทวีปยุโรป  ใจกลางเมืองมีแม่น้ำโรนไหลผ่าน ทำให้แบ่งเจนีวาออกเป็น 2 ฝั่งด้วยกัน  คือฝั่งซ้ายที่เป็นเมืองใหม่และฝั่งขวาที่เป็นเมืองเก่า

เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยแต่ก่อนนั้นเป็นเมืองของชาวคริสเตียนที่ถูกปกครองด้วยจักรวรรดิโรมัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 เจนีวาได้รับกฎบัตรให้มีอำนาจในการปกครองตนเอง ซึ่งต่อมาได้รวมกับพื้นที่อื่นๆเป็นสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1800

ปัจจุบัน เจนีวาเป็นเมืองศูนย์กลางในการติดต่อกับต่างประเทศ เพราะเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติทวีปยุโรป องค์การอนามัยโลก และองค์การการค้าโลก

สภาพบรรยากาศในเมืองมีอากาศเย็นตลอดปี ทำให้เดินชมเมืองได้อย่างสบายๆ โดยบริเวณใจกลางแม่น้ำโรน เป็นสถานที่ยอดนิยมในการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะ และมีสะพาน Pont des Bergues ที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งของเจนีวา ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเก็บรูปสวยๆ เก๋ๆ บนสะพานได้เช่นกัน  ไม่ไกลกันนี้จะมีโบสถ์เซนต์ปิแอร์ เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ยังคงความสวยงามทางสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคเอาไว้ ถัดมาจะเป็นลานศูนย์การค้ากลางเมืองเก่า Place du Bourg de Four ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และมี The Molard tower หอคอยเก่าแก่ที่แต่เดิมเคยใช้สอดส่องป้องกันภัยให้กับชาวเมืองตั้งอยู่

จุดเด่นของเมืองนี้คือ ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ให้เยี่ยมชมกว่า 40 พิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ก็มีให้ชมทั้งนั้น เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ทีเดียวกว่าจะเข้าชมได้ทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมี Jardin Anglais สวนขนาดเล็กริมทะเลสาบที่ให้เดินชมนาฬิกาดอกไม้ซึ่งเป็นไฮไลต์ของที่นี่  และก่อนจะกลับ อย่าลืมแวะไปชม น้ำพุเจ็ดโด้ (Jet d’Eau) ที่พ่นน้ำได้สูงถึง 140 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาแห่งนี้กันด้วย

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: