TalonEurope

โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท (Hallstatt Lutheran Church)

เพลินตากับสถาปัตยกรรมริมทะเลสาบกว้างใหญ่ ณ “โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท” โบสถ์โปรแตสแตนท์อันงดงามที่เป็นสักขีพยานแห่งความศรัทธาของผู้คน

โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท (Hallstatt Lutheran Church) ตั้งอยู่ ณ บริเวณใจกลางเมืองฮัลสตัท เมืองริมทะเลสาบในประเทศออสเตรียที่ขึ้นชื่อด้านความสงบเงียบและสวยงามจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นสถานที่มรดกโลก โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัทที่สูงโดดเด่นเหนือบ้านเรือนหลากสีสันแห่งนี้เดิมเป็นเพียงสถานที่รวมตัวเพื่อสวดภาวนาของชาวบ้าน (house of prayer) ที่สร้างขึ้นในค.ศ. 1785 หลังจากที่จักรพรรดิโจเซฟที่สองเริ่มเปิดกว้างทางศาสนามากขึ้น และอนุญาตให้ชาวคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์สามารถรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อในนิกายของตนได้

ต่อมาห้องสวดภาวนาแห่งนี้จึงได้รับการสร้างใหม่ให้เป็นโบสถ์ขึ้นมาในปี 1863 และกลายมาเป็นโบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท สัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮัลสตัทในปัจจุบันนั่นเอง โดยนอกจากความสวยงามของโบสถ์สไตล์นีโอโกธิค (Neo-Gothic) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ที่หลังคายอดแหลมและกระจกบานสูงแล้ว คุณก็ยังสามารถดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบใสและสนามหญ้าเขียวขจีบริเวณด้านหลังโบสถ์ และเพลิดเพลินไปกับการดื่มกาแฟ ทานอาหาร และซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในร้านค้าโดยรอบโบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัทได้อีกด้วย

โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัทเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนได้ทุกวันโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม  สำหรับการเดินทาง คุณสามารถใช้บริการรถบัสหรือเรือมาลงยังสถานีหรือท่าเรือฮัลสตัทและเดินต่อมายังโบสถ์แห่งนี้ได้ โดยจะใช้เวลาเดิน 10 นาทีจากท่ารถบัสและใช้เวลาเดินเพียง 1 นาทีจากท่าเรือฮัลสตัท

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: