TalonEurope

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แหล่งรวบรวมผลงานศิลปะด้านการตกแต่งชั้นยอด อนุเสาวรีย์ทางวัฒนธรรม และต้นกำเนิดสวนสัตว์แห่งแรกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตถูกใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก(Habsburg) สร้างขึ้นโดยมีพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ต่อมาจึงได้มีการปรับปรุงทั้งเครื่องตกแต่งราชวัง และองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ศิลปะที่หรูหรา และเต็มไปด้วยร่องรอยทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้พระราชวังยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้วยความสวยงามภายในที่ประกอบด้วยตัวปราสาทสีเหลือง อุทยาน สวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวมถึงเรือนปลูกปาล์มที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของต้นปาล์มปลูกในร่มที่ใหญ่ที่สุด  ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง เปิดให้เข้าชมสูงสุดถึง 40 ห้อง โดยแต่ละห้องสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงขนบประเพณีของออสเตรีย นอกจากนี้ด้านหลังปราสาทยังเป็นอุทยานมีเนื้อที่กว้างตกแต่งสไตล์สวนฝรั่งเศส ชื่อว่าโกลเรียตต์ (Gloriette) ตั้งอยู่บนยอดเนินที่สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ อีกทั้งยังมีอาคารประกอบด้วยซุ้มโค้ง 11 ซุ้ม รองรับด้วยเสาดอริกแบบกรีกที่มียอดบนสุดของอาคารเป็นรูปนกอินทรีเหยียบลูกโลก สัญลักษณ์ของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (Habsburg) อีกด้วย

หากต้องการเข้าชม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ทั้งการเข้าชมทุกห้องด้วยราคา 12.90 ยูโร หรือเข้าชม 20 ห้อง ในราคาเพียง 9.5 ยูโร เดินทางได้ด้วยรถไฟโดยเริ่มเดินทางจากสถานีเวียน เวสต์บานฮอฟ (wein westbahnhof)  ลงที่สถานีเชินบรุนน์ (Schonbrunn)  ช่วงเวลาเข้าชมนั้นแตกต่างกันในแต่ละเดือน  นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทางการของพระราชวัง เท่านี้ก็จะได้ชมความงดงามรวมถึงซึมซับประวัติศาสตร์ของหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาได้แล้ว

Tags:

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: